Ovaj članak je takođe dostupan na: English

Oblasti rada

Kad god smo vam potrebni, šta god da je upitanju, Advokatska kancelarija NCR lawyers je spremna da vam pomogne. Advokatska kancelarija NCR lawyers pruža širok spektar pravnih usluga u Srbiji i Crnoj Gori.


Pružamo pravne usluga u širokom krugu industrija i pravnih oblasti.

Alternativno rešavanje sporova

Alternativno rešavanje sporova (ADR) jedna je od naših osnovnih oblasti rada. Parnica mogu biti neophodni deo strategije rešavanja sporova, ali ona predstavlja samo jedan od alata za rešavanje problema koje primenjujemo za rešavanje sporova.Za efikasnu i uspešnu upotrebu mehanizama alterantivnog rešavanja sporova potrebni su zastupnici sa specijalizovanom obukom i iskustvom. NCR je dugo bio u prvom planu razvoja ovog mehanizma, ulažući značajna sredstva u obuku naših pravnika. Iskustvo koje imamo u postupcima arbitraže, pregovora, posredovanja i poravnanja, čini nas prepozatljivim liderima alternativnog rešavnja sporova.Za više informacija o ovim uslugama, kontaktirajte nas putem email.

- Arbitraža -

Bez obzira da li je vaš spor međunarodni ili domaći, investicioni ili komercijalni, računajte da ćemo vam pružiti najbolje moguće strateške i pragmatične savete.

Naša arbitražna praksa proteže se na sve glavne arbitražne forume i pravila širom sveta, uključujući takve globalne institucije kao što su Međunarodna trgovinska komora u Parizu, Međunarodni centar za rešavanje sporova, Međunarodni centar za rešavanje investicionih sporova, Londonski sud za međunarodnu arbitražu, Stokholmska privredna komora kaoi i mnoge regionalne arbitražne institucije.

Takođe imamo veliko iskustvo sa ad hoc arbitražnim postupcima, uključujući i pravila Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo.

Nudimo vam pravnu pomoć kroz sve faze arbitražnog postupka – od izrade nacrta arbitražne klauzule koja je najprikladnija za vas, do zastupanja u samom arbitražnom postupku do prizanja i izvršenja arbitražne odluke.

- Medijacija-

Naš tim advokata za rešavanje sporova shvata da pregovori o poravnanju koje vodi treća strane odnosno medijator često dovode do uspešnih rezultata na efikasniji i ekonomičniji način nego putem konvencionalnih parnica. Posredovanje nudi dodatne prednosti, s obzirom da omogućava strankama da sačuvaju vitalne poslovne odnose i održe poverljivost poslovnih podataka.

Advokati naše kancelarije su obučeni i iskusni u veštinama pregovaranja koje su potrebne za uspešnu medijaciju.

Naša advokatska kancelarija nudi klijentima zastupanje i pravne savete u svim fazama arbitražnog postupka. Naše usluge uključuju pre-arbitražne pregovore, vođenje arbitražnog postupka i zastupanje na suđenju. Takođe se pojavljujemo pred nacionalnim sudovima radi sprovođenja ili odbijanja izvršenja međunarodnih arbitražnih sporazuma i arbitražnih presuda, kao i podnošenja zahteva za privremene mere u znak podrške arbitraži.

Dostupni smo 24/7

+381/67-70-49-551

Ili

Zakažite svoju prvu konsultaciju