United Media tužila Srbiju pred ICSID arbitražom

ICSID arbitraža United Media v. Srbija

United grupa i SBB pokrenuli su međunarodnu investicionu arbitražu protiv Republike Srbije pred Međunarodnim centrom za rešavanje investicionih sporova u Vašingtonu.