Nova preporuka Vlade u vezi sa korišćenjem godišnjeg odmora

Godišnji odmor tokom Covida

Vlada Republike Srbije donela je Zaključak kojim preporučuje svim poslodavcima na teritoriji Republike Srbije da zaposlenima omoguće da pripadajući odmor za 2020. godinu započnu i iskoriste u 2021. godini, najkasnije zaključno sa 30. junom 2022. godine, kao i da omoguće da deo godišnjeg odmora iz 2019. godine iskoriste najkasnije do 30. juna 2021. godine, a pre korišćenja pripadajućeg godišnjeg odmora za 2020. godinu.