Uklađivanje poslovanja

Zaštita poslovne tajne prema novom Zakonu

Spisi predmeta sa oznakom Posllovna tajna

Dana 27. maja 2021. godine Narodna skupštine Republike Srbije usvojila je novi Zakon o zaštiti poslovne tajne (u daljem tekstu: Zakon) čime je pravna regulativa u ovoj oblasti usaglašena sa propisima Evropske Unije. Materija zaštite poslovne tajne do sada bila je uređena Zakonom o zaštiti poslovne tajne („Službeni glasnik RS“, broj 72/11). Predmetni zakon donet …

Zaštita poslovne tajne prema novom Zakonu Read More »