Zaštita životne sredine

Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije

Obnovljivi izbori energije u Srbiji

Nacrt zakona uređuje, između ostalog, pitanja koja se tiču načela korišćenja energije iz obnovljivih izvora, sistem podsticaja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, status povlašćenog i privremeno povlašćenog proizvođača električne energije, procedure za sticanje povlašćenog statusa, a uvodi i pojam kupca-proizvođača.