Ovaj članak je takođe dostupan na: English

Oblasti rada

Kad god smo vam potrebni, šta god da je upitanju, Advokatska kancelarija NCR lawyers je spremna da vam pomogne. Advokatska kancelarija NCR lawyers pruža širok spektar pravnih usluga u Srbiji i Crnoj Gori.


Pružamo pravne usluga u širokom krugu industrija i pravnih oblasti.

M&A, Trgovinsko & Korporativno pravo

Ukoliko želite da vaša M&A transakcija prođe nesmetano i uspešno uz isupnjenje svih regulatornih zahteva poverite njeno izvršenje Advokatskoj kancelariji NCR lawyers.


Mi podržavamo naše klijente kroz širok spektar usluga, uključujući pravnu analizu, izradu sporazuma o poverljivosti podataka, implementaciju i izradu transakcionih dokumenata, podršku nakon transakcije, pomoć u prodaji / kupovini imovine i preduzeća, savetovanje u vezi sa zajedničkim ulaganjima.


Takođe, naš korporativni pruža širok spektar pravnih usluga povezanih sa fazom pred-osnivanja i osnivanja vaše kompanije u Srbiji i Crnoj Gori, kao i pruža pravnu podršku u svim ostalim regulatornim pitanjima vezanim za funkcionisanje vašeg poslovanja u Srbiji i Crnoj Gori koji uključuju:


– Savetovanje i priprema svih potrebnih dokumenata za osnivanje preduzeća, udruženja, fondacija i drugih pravnih lica


– Registracije i podnošenje prijava kod Agencije za privredne registre Srbije i Crne Gore i drugih institucija


– Izrada dokumentacije i pravno savetovanje usled izmene propisa, promene osvinačkih akta ili isled povećanja ili samnjenja osnovnog kapitala


– Pružanje pravnih saveta u vezi sa korporativnim upravljanjem


– Izrada memoranduma o osnivanju, statuta, sporazuma sa akcionarima, pravila, procedura, odluka i drugih internih korporativnih dokumenta


– Priprema i oragnizovanje skupštine akcionara, odborom direktora, izvršnim odborom i nadzornim odborom.


Za više informacija u vezi sa pružanjem predmetnih usluga, slobodno nas kontaktirajte putem email.

Dostupni smo 24/7

+381/67-70-49-551

Ili

Zakažite svoju prvu konsultaciju