Nepokretnosti & Pravo Građenja

Uspešno prevaziđite složenost i kompleksnost srpskog prava koje reguliše oblasti prava na nepokretnosti i oblast prava građenja uz naše stručne pravne savete, koji će vam omogućiti ostvarivanje vaših poslovnih ciljeva u ovim oblastima.

real estate law service

Zašto odabrati naše pravne usluge u prava nekretnina i građevinarstva

Izborom naših pravnih usluga u oblasti prava nekretnina i građevinarstva predstavlja odabir stručnosti, preciznosti i pravne sigurnosti vaših poslovnih poduhvata u građevinskoj industriji u Srbiji. Mi smo vaši partneri koji se staraju da vaši projekti i transakcije budu usklađeni sa zakonskim zahtevima, bilo domaćim ili međunarodnim, i da sa sigurnošću postignete vaše poslovne ciljeve.

Naš tim se ističe u pružanju sveobuhvatnog pravnog savetovanja kroz ceo životni ciklus projekata nekretnina i gradnje. Duboko razumevanje lokalnih i međunarodnih pravnih pejzaža omogućava nam da vešto rukujemo složenostima uključenim u kompleksne transakcije nekretnina i ugovore o gradnji.

Uz našu pravnu podršku, možete sa poverenjem navigirati kroz regulatorno okruženje, minimizirati rizike i maksimizirati vrednost vaših projekata nekretnina i gradnje.

Ekspertiza u oblati prava nepokretnosti i prava građenja u Srbiji

I

Kada je u pitanju pravo koje se odnosi na nepokretnosti i građevinarske projekte u Srbiji, naša advokatska kancelarija ima zavidno iskustvo u navedenim oblastima.

Posedujemo detaljno poznavanje srpskih pravnih propisa koji regulišu ove sektore.

Naš tim je dobro upućen u složenost imovinskih transakcija, građevinskih propisa i zahteva koji su predviđeni detaljnim urbanističkim planovima, osiguravajući na taj način da se vaša pravna pitanja rešavaju sa najvećom preciznošću i usklađenošću sa propisima.

Razumevanje pravne složenosti srpskog prava

II

Propisi o nepokretnostima i u građevinskoj oblasti smatraju se složenim s obzirom da se prepliću sa drugim pravnim oblastima prava.

S obzirom na iskustvo koje posedujemo, možete se pozdati da ćemo vam na jasan način ukazati na najbolji način za prevazilaženje određenih pravnih prepreka, obezbeđujući da se vaši poslovi sa nekretninama i građevinski projekti odvijaju kontinuirano i efiksano, bez pravnih prepreka.

Usklađenost sa srpskim propisima

III

Srpski propisi koji regulišu nepokretnosti i građevinsku oblast su izuzetno složeni, a poštovanje lokalnih propisa je vrlo važno.

Obezbeđujemo da svaka vaša transakcija, investicija ili građevinski projekat na kome radimo bude apsolutno usklađen sa srpskim propisima.

Ovo garantuje zakonitost i sigurnost vaših investicija i građevinskih poduhvata u Srbiji.

Pružamo prilagođena pravna rešenja i strategije u skladu sa vašim potrebama

IV

Svesni smo da nema dva ista ugovora o kuporpdajin nepokrednosti ili ugovora o građenju.

Zato primenjujemo personalizovan pristup, kreirajući pravne strategije i usluge koje su prilagođene vašim specifičnim ciljevima.

Bilo da ste domaći ili međunarodni investitor ili klijent sa jedinstvenim ciljevima, naše usluge se prilagođavaju vašim specifičnim potrebama.

Efikasna komunikacija i transparentnost

V

Verujemo da je jasna i otvorena komunikacija neophodna za uspešno pravno zastupanje.

Tokom građevinskih projekata, dajemo prioritet transparentnoj komunikaciji, osiguravajući da ste dobro informisani tokom svake faze projekta.

Vaše aktivno učešće i razumevanje su sastavni deo naše usluge a zarad uspešnog ostvarenja vaših ciljeva.

Zadovoljstvo klijenata je naša mera uspeha

VI

Naš uspeh se meri zadovoljstvom naših klijenata.

Ponosimo se time što pružamo pravne usluge u oblasti prava nekretnina i građevinske industrije, koje ne samo da ispunjavaju zakonske uslove, već obezbeđuju postizanje rezultata kojima su naši klijenti zadovoljni.

Spremni da počnete?

Ako ste spremni da sa samopouzdanjem upravljate Zakonom o zaštiti konkurencije, mi smo tu da vas vodimo. Pozovite za konsultacije danas!

Promet nepokretnosti

Kada je reč o prometu nepokretnosti, nudimo sveobuhvatan paket usluga osmišljenih da vaše poslovanje sa nepokretnostima u Srbiji učini nesmetanim uz ispunjenje svih zakonskih uslova.

Naše bogato iskustvo u realizaciji prometa nekretninama u Srbiji svedoči o našoj stručnosti u ovoj oblasti. Naše znanje obuhvata čitav niz različitih aspekata prava koje se odnose na nepokretnosti, garantujući da su vaše transakcije usklađene, efikasne i pravno sigurne.

Real estate transaction

Kupoprodaja nepokretnosti

I

Specijalizovani smo za vođenje klijenata kroz složen proces kupovine ili prodaje nepokretnosti u Srbiji.

Bilo da ste domaći ili međunarodni investitor, naše usluge osiguravaju da je vaša investicija pravno sigurna, bezbedna i da odgovaraja vašim ciljevima.

Detaljna analiza svih pravnih rizika

II

Detaljna pravna analiza nepokretnosti predstavlja srž naše usluge u ovoj oblasti.

Vršimo precizne procene pravnog statusa nepokretnosti da bismo identifikovali potencijalne probleme, obezbeđujući da su vaše investicije zaštićene.

Izrada ugovora

III

Izrada pravno utemeljenih i strateški povoljnih ugovora je jedna od naših glavnih usluga.

Pomažemo u izradi ugovora koji regulišu vaše transakcije nekretnina, pokrivajući sve od kupoprodajnih ugovora do ugovora o zakupu, prilagođenih vašim specifičnim potrebama.

Kontakirajte nas danas

Ne dozvolite da neizvesnosti ometaju vaše planove. Javite nam se danas i dozvolite nam da vam pomognemo u prevazilaženju pravnih izazova u Srbiji.

Pravo građenja

Kretanje u oblasti građevinskog prava zahteva duboko razumevanje pravnih propisa kao i specifičnosti industrije, a naša advokatska kancelarija u prilici je da ponudi vrhunsku uslugu koja odgovara složenosti ove pravne oblasti.

constructin law ncr lawyers

Pregovaranje

I

Pružamo pravnu podršku od najranije faze građevinskih projekata, odnosno pregovaranja prilikom zaključenja građevinskih ugovora koji ne samo da štite vaše interese već i osiguravaju nesmetanu realizaciju vaših projekata.

Mi smo stručni u izradi ugovora koji neguju konstruktivne odnose između svih uključenih strana.

Rešavanje sporova

II

Ukoliko dođe do sporova tokom vaših građevinskih projekata, naše strategije rešavanja su efikasne sa ciljem da spreče prekida rada na projektu.

Specijalizovani smo za mirno rešavanje građevinskih sporova putem pregovora, posredovanja i arbitraže, obezbeđujući da se projekti odvijaju bez nepotrebnih odlaganja.

Usklađenost sa propisima

III

O poštovanju srpskih građevinskih propisa ne može se pregovarati, a mi se staramo da vaši projekti budu u skladu sa svim zakonskim zahtevima.

Naše usluge obuhvataju procene usklađenosti sa propisima i smernice koje garantuju da su vaši projekti pravno ispravni.

Kontaktirajte nas za stručno uputstvo

Potražite stručne smernice za pitanja o nepokretnostima i pravu građenja u Srbiji.
Obratite nam se da zajedno rešimo vaše pravne potrebe.

Pribavljanje neophodnih građevinskih dozvola

Pribavljanje neophodnih građevisnkih dozvola i zadovoljenje lokacijskih uslova u Srbiji predstavlja jedinstven izazov, a naše usluge zadovoljavaju svaki aspekt ovog složenog procesa.

Naše usluge su sveobuhvatne, precizne i vođene u nameri da pružimo zaštitu vaših pravnih interesa. Bilo da kupujete imovinu, učestvujete u građevinskim projektima ili razvijate zemljište, naše usluge pružaju pravnu garanciju neophodnu za uspeh.

property development

Pribavljanje informacija o lokaciji i usklađivanje sa urbanističkim planom

I

Nudimo sveobuhvatne usluge vezane za pribavljanje informacija o lokaciji i usklađivanje sa urbanističkim planom, obezbeđujući da vaši planovi razvoja nekretnina budu u skladu sa lokalnim urbanističkim propisima.

Naša stručnost pokriva usluge fizičke deobe zemljišta, preparcelacije, pribavljanje informacija o lokaciji i dobijanje potrebnih dozvola.

Zastupanje u postupku pribavljanja dozvola

II

Pribavljanje neophodnih građevisnkih dozvola je složen proces ali ga našim angažovanjem možete olakšati.

Vodimo klijente kroz proces podnošenja zahteva za dobijanje dozvola, pomažemo u sastavljanju svih potrebnih dokumenata i osiguravamo da dozvole budu efikasno obezbeđene.

Srpski propisi o planiranju i izgradnji

III

Srpski propisi o plairanju i izgranji građevinskih projekata su služeni, često u koliziji sa drugim propisima, pa je poznavanje njihove praktične primene značajno kako bi vaši projekti bili uskađeni sa domaćim propisima.

Pružamo vam stručne savete, osiguravajući da vaši investicioni poduhvati u građevinskoj oblasti budu u skladu sa zakonskim preduslovima.

Posavetujte se sa nama

Konsultujte se sa nama kako biste dobili najadekvatnije savete.
Naš tim je tu da istraži i pruži vam dragocene informacije.

Strateške prednosti ulaganja u Srbiju

Ulaganje u Srbiju nudi strateške prednosti zbog njene lokacije, ekonomske stabilnosti i vladinih podsticaja. Srpski sektori nekretnina i građevinarstva predstavljaju mogućnosti za visoke prinose.

Naša stručnost u srpskom pravu pomaže stranim i domaćim investitorima da se snađu u lokalnim pravnim propisima, obezbeđujući sigurne investicije na ovom dinamičnom tržištu.

investing ncr

Pristup orijentisan ka klijentu

I

Naš pristup orijentisan na klijenta podrazumeva primenu personalizovanih pravnih strategija kako bi se zadovoljile individualne potrebe i obezbedila jasna i transparentna komunikacije tokom čitavog procesa trajanja projekta.

Ova posvećenost održava klijente informisanim i omogućava im da sa adekvatnim informacijama donose neophodne odluke.

Međunarodni pristup, lokalna ekspertiza

II

Sa globalne perspektive, nudimo uvid u međunarodne pravne standarde zadržavajući duboke korene u srpskom pravu.

Naše usluge pružaju precizan uvid u srpske pravne zamršenosti, obezbeđujući usklađenost sa lokalnim propisima i prilagođavanje međunarodnim zahtevima, delujući kao most između dva sveta za pravno ispravne, efikasne nekretnine i građevinske poduhvate.

Marijana RakićMarijana Rakić
12:20 21 Aug 23
I had a very positive experience working with lawyer Nemanja. His expertise and... dedication provided me with extremely useful support in opening my company and managing all legal aspects. Nemanja handled all legal formalities quickly and efficiently, providing me with a clear understanding of each step of the process. His attention to detail and ability to express complex legal concepts in a way that non-lawyers can understand really impressed me. Also, Nemanja's communication is outstanding; he was always available for questions and information, giving me a sense of security and support at all times. Without a doubt, I would recommend Nemanja to anyone looking for a reliable lawyer for legal matters. He is definitely a key member of the team that enabled me to run my company successfully.read more
Jovana ColicJovana Colic
12:12 21 Aug 23
I want to express my deep gratitude to the NCR law firm that recently assisted... me in the process of buying an apartment. Their service was extremely professional and efficient. They approached the drafting of the sales contract with a high level of precision and speed. I am particularly satisfied with their thoroughness when reviewing all documents related to the purchase of an apartment. Nemanja's accuracy and attention to detail impressed me. Great cooperation with Nemanja and his team allowed me to feel safe during the entire process.I wholeheartedly recommend the NCR Law Firm to anyone looking for professional and reliable support for legal services.read more
Ivica CurcicIvica Curcic
20:07 18 Aug 23
Legal advice and communication are top-notch! Thank you very much NCR team! I... will be definitely using your services in future! Highly recommended!read more
Dusan MosorinskiDusan Mosorinski
11:14 08 Aug 23
Excellent communication and understanding! Great overall experience and very... satisfied.read more
Sidharth SoniSidharth Soni
21:36 04 Jul 23
We consulted them for immigration services and yes they are very efficient.... Provided work visa in record time.read more
Sasha WangSasha Wang
09:37 25 Dec 22
Nemanja is for sure a highly professional lawyer I would recommend without any... doubts. Together we went a long way in my Serbian naturalization. On each step, Nemanja showed great support and knowledge.read more
Nemanja Ćurčić is an extremely professional and helpful attorney. Would... definitely recommend working with him and his office. 10/10read more
js_loader

Najčešće Postavljena Pitanja iz Oblasti Nepokretnosti i Prava Građenja

Q

Zašto mi je potrebna pravna pomoć za promet nekretnina u Srbiji?

Q

Koje pravne usluge nudite za kupovinu nekretnina u Srbiji?

A

Pravna pomoć obezbeđuje da vaša kupoprodaja nekretnina bude sigurna i u skladu sa srpskim propisima, štiteći vaše interese i ulaganje.

A

Pružamo sveobuhvatnu podršku, uključujući analizu pravnog statusa nepokretnosti, izradu ugovora i upis prava svojine na nepokretnosti u skladu sa lokalnim propisima.

Q

Kako vaše usluge mogu koristiti međunarodnim investitorima koji žele da ulože u srpsko tržište nekretnina?

Q

Kakav je značaj pravne analize statusa nepokretnosti u prometu nekretnina?

A

Naše sveobuhvatno poznavanje srpskog prava i duboko razumevanje međunarodnih okolnosti čine nas idealnim partnerom za strane investitore koji od nas dobijaju sveobuhvatnu pravnu uslugu za svoje klijente.

A

Due diligence pomaže u otkrivanju potencijalno nerešenih pravnih pitanja u vezi sa nepokretnosti, osiguravajući na taj način da su vaše investicije sigurne i usklađene sa svim propisima.

Q

Kako možete pomoći u postupku pribavljanja građevinskih dozvola u Srbiji?

Q

Šta treba da uzmem u obzir prilikom zaključenja ugovora o građenju u Srbiji?

A

Obaveštavamo klijenta o lokacijskim uslovima za svaku konkretnu parcelu, uslovima za gradnju, prenamenu zemljišta i sl., obezbeđujući da njihovi projekti budu u skladu sa srpskim propisima.

A

Naše usluge pokrivaju pregovore prilikom zaključenja ugovora, analizu svojinskih prava na parceli sa ciljem zaštite vaših interesa i negovanje pozitivnih odnosa između svih uključenih strana.

Q

Šta razlikuje vaše rešavanje građevinskih sporova od običnih sudskih sporova?

Q

Na šta sve treba obratiti pažnju kako bi građevinski projekt bio u saglasnosti sa srpskim propisima?

A

U graševinskim sporovima ključno je obezbediti neometano odbijanje projekta. Naše strategije rešavanja sporova imaju za cilj zaštitu projekta i njegov neometan razvoj kako pokrenuti spor ne bi uticao na građevinske radove.

A

Obezbeđujemo da se građevinski projekti pridržavaju svih lokalnih propisa, pružajući smernice i procenu usklađenosti sa propisima.

Q

Kako vaše usluge pomažu građevinskim firmama za dobijanje dozvola u Srbiji?

Q

Zašto izabrati Vašu advokatsku kancelariju za pravne usluge u oblasti nekretnina i prava građevnja u Srbiji?

A

Pružamo celokupnu pravnu podršku građevinskim firmama u procesu izdavanja dozvola, obezbeđujući neophodne dokumentaciju i druge zakonske uslove za dozvole.

A

Kombinujemo duboko poznavanje srpskog prava, mešunarodno iskustvo i pristup usmeren na klijenta da bismo ponudili precizna, efikasna i pravno sigurna rešenja prilikom kupoprodaje vaše nekretnine ili prilikom realizacije građevinskih projekata u Srbiji.

Najčešće Postavljena Pitanja iz Oblasti Nepokretnosti i Prava Građenja

Q

Zašto mi je potrebna pravna pomoć za promet nekretnina u Srbiji?

A

Pravna pomoć obezbeđuje da vaša kupoprodaja nekretnina bude sigurna i u skladu sa srpskim propisima, štiteći vaše interese i ulaganje.

Q

Koje pravne usluge nudite za kupovinu nekretnina u Srbiji?

A

Pružamo sveobuhvatnu podršku, uključujući analizu pravnog statusa nepokretnosti, izradu ugovora i upis prava svojine na nepokretnosti u skladu sa lokalnim propisima.

Q

Kako vaše usluge mogu koristiti međunarodnim investitorima koji žele da ulože u srpsko tržište nekretnina?

A

Naše sveobuhvatno poznavanje srpskog prava i duboko razumevanje međunarodnih okolnosti čine nas idealnim partnerom za strane investitore koji od nas dobijaju sveobuhvatnu pravnu uslugu za svoje klijente.

Q

Kakav je značaj pravne analize statusa nepokretnosti u prometu nekretnina?

A

Due diligence pomaže u otkrivanju potencijalno nerešenih pravnih pitanja u vezi sa nepokretnosti, osiguravajući na taj način da su vaše investicije sigurne i usklađene sa svim propisima.

Q

Kako možete pomoći u postupku pribavljanja građevinskih dozvola u Srbiji?

A

Obaveštavamo klijenta o lokacijskim uslovima za svaku konkretnu parcelu, uslovima za gradnju, prenamenu zemljišta i sl., obezbeđujući da njihovi projekti budu u skladu sa srpskim propisima.

Q

Šta treba da uzmem u obzir prilikom zaključenja ugovora o građenju u Srbiji?

A

Naše usluge pokrivaju pregovore prilikom zaključenja ugovora, analizu svojinskih prava na parceli sa ciljem zaštite vaših interesa i negovanje pozitivnih odnosa između svih uključenih strana.

Q

Šta razlikuje vaše rešavanje građevinskih sporova od običnih sudskih sporova?

A

U graševinskim sporovima ključno je obezbediti neometano odbijanje projekta. Naše strategije rešavanja sporova imaju za cilj zaštitu projekta i njegov neometan razvoj kako pokrenuti spor ne bi uticao na građevinske radove.

Q

Na šta sve treba obratiti pažnju kako bi građevinski projekt bio u saglasnosti sa srpskim propisima?

A

Obezbeđujemo da se građevinski projekti pridržavaju svih lokalnih propisa, pružajući smernice i procenu usklađenosti sa propisima.

Q

Kako vaše usluge pomažu građevinskim firmama za dobijanje dozvola u Srbiji?

A

Pružamo celokupnu pravnu podršku građevinskim firmama u procesu izdavanja dozvola, obezbeđujući neophodne dokumentaciju i druge zakonske uslove za dozvole.

Q

Zašto izabrati Vašu advokatsku kancelariju za pravne usluge u oblasti nekretnina i prava građevnja u Srbiji?

A

Kombinujemo duboko poznavanje srpskog prava, mešunarodno iskustvo i pristup usmeren na klijenta da bismo ponudili precizna, efikasna i pravno sigurna rešenja prilikom kupoprodaje vaše nekretnine ili prilikom realizacije građevinskih projekata u Srbiji.

Uvid u Našu Stručnost

Real estate market in Serbia

Špekulacije na tržištu nekretnina u Srbiji 2023

Stanje na tržištu nepokretnosti u Srbiji u medijima i kada pogledamo zvaničnu satistiku se značajno razlikuje. Da li postoji konflik interesa i ko se nalazi ...
Read more
Restitucija imovine

Utvrđen je koeficijent obeštećenja vlasnika u postupku restitucije

Vlada Republike Srbije utvrdila je koeficijent obeštećenja vlasnika oduzete imovine posle Drugog svetskog rata, a za koju nije moguća naturalna restitucija, u iznosu od 15 ...
Read more