Ovaj članak je takođe dostupan na: English

Oblasti rada

Kad god smo vam potrebni, šta god da je upitanju, Advokatska kancelarija NCR lawyers je spremna da vam pomogne. Advokatska kancelarija NCR lawyers pruža širok spektar pravnih usluga u Srbiji i Crnoj Gori.


Pružamo pravne usluga u širokom krugu industrija i pravnih oblasti.Pravo konkurencije & Pravo potrošača

Broj zemalja koje su regilisale pitanje prava konkurecije i zaštite potrošača kao i pitanja koja se bave kartelskim udruživanjima, stvaranjem ili zloupotrebom monopolskog položaja i/ili pitanja kontrole i prijava koncentracija je sve veći. Prema tome, privrednim društvima su potrebni saveti iskusnih advokata za zaštitu konkurencije, koji razumeju pitanja zaštite konkurencije i koji mogu da pronađu odgovarajuća rešenja za probleme koji se javljaju kod zaštite prava konkurencije i prava potrošača.

- Pravo konkurencije -

Strogi zahtevi u oblasti prava zaštite konkurencije zahtevaju visoko profesionalni pristup i sofisticiranu stručnost kada je reč o rešavanju specifičnih pitanja konkurencije. Sa više od decenije iskustva, naš tim međunarodno priznatih advokata za zaštitu konkurencije nudi istančan uvid u specifičnosti različitih pravnih okvira na zapadnom Balkanu.

Pružamo čitav niz usluga u vezi sa pravom konkurencije, uključujući usglašavanje poslovanja sa pravom konkurecije i pravom potrošača, sektorske regulative u ovoj oblasto, pitanjaa koja se tiču zloupotreba dominantnog položaja, kartela i restriktivnih ugovora, državne pomoći, kontrole koncentracije i sprovođenje konkurencije, kao i vođenje parnice u vezi sa povrede prava konkurencije.

- Prijave koncentracije -

Kontrola sprovođenja statusnih promena je presudna za uspeh bilo koje transakcije i statusne promene. NCR tim za konkurenciju sarađuje sa klijentima kako bi osmislio njihovu strategiju kontrole koncentracija. Kombinujemo komercijalna, pravna, ekonomska i često politička pitanja kako bismo uvećali šansu za uspeh.

Mi nudimo našim klijentima sve usluge rukovođenja i prijavama koncentracija na jednom mestu.

- Državna pomoć -

Dostupnost državne pomoći može značajno da utiče na posovanje kompanije.

Advokati advokatske kancelarije NCR lawyers vodiće vas kroz mrežu propisa srpskih ili crnogorskih propisao državnoj pomoći – bez obzira da li je vaša kompanija osnovana u Srbiji ili u inostranstvu. Pomažemo vam da razumete implikacije koje primanje državne pomoći može imati na vaše poslovanje i kako možete da iskoristite državno finansiranje na adekvatan način za unapređenje vašeg poslovanja.

Takođe zastupamo klijente u postupcima pred nadležnim državnim organima uprave, kao i pred domaćim sudovima, u vezi sa otvarivanje prava na državnu pomoć.

Dostupni smo 24/7

+381/67-70-49-551

Ili

Zakažite svoju prvu konsultaciju