Pravo Stranih Investicija & Energetika & JPP

Ostvarite svoje ciljeve u oblasti stranih investicija, energetike ili javno-privatnih partnerstava uz stručnu pomoć naših pravnih savetnika.

foreign investment ppp service

Zašto odabrati naše pravne usluge u oblasti stranih ulaganja, energetike i JPP?

Izborom naše advokatske kancelarije za pružanje pravnih usluga u oblasti prava stranih ulaganja, energetike i javno-privatnih partnerstava, od nas ne dobijate samo stručnu pravnu podršku, već partnera koji je posvećen ostvarenju vaših ciljeva. Imamo bogato iskustvo i veliku stručnost sa jasnom namerom da ostvarimo vaše ciljeve u Srbiji. Posvećenost našeg tima predstavlja garanciju vašeg uspeha.

Naša advokatska kancelarija razume kompleksnost i specifičnosti pravnog sistema Srbije, što nam omogućava da efikasno upravljamo pravnim izazovima u različitim sektorima. Sa fokusom na pružanje sveobuhvatnog savetovanja, mi vam pomažemo da razumete i iskoristite pravne okvire koji regulišu strana ulaganja, energetski sektor i javno-privatna partnerstva.

Naš cilj je da postanemo vaš dugoročni partner u poslovanju, pružajući podršku koja premašuje očekivanja i doprinosi vašem kontinuiranom rastu i razvoju na srpskom tržištu.

Ekspertiza na složenom pravnom terenu

I

Odabir naše advokatske kancelarije znači da imate pristup našem bogatom iskustvu i ekspertizi u primeni i rešavanju složenih pravnih pitanja u oblasti stranih investicija, energetike i javno-privatnog partnerstva u Srbiji.

Naš pravni tim čine eksperti u primeni domaćeg prava i poseduje značajno iskustvo u rešavanju izazova i prepreka koje se javljaju u ovim oblastima. Znamo da pravni okviri koji reguliše strane investicije, energetske projekte i JPP inicijative može biti jako složen i da je podložan konstantnim promenama.

Naša posvećenost da budemo u toku sa regulatornim promenama u ovim oblastima i naše duboko razumevanje domaćeg prava obezbeđuje da vi kao naši klijent dobijete pravne savete koji su blagovremeni i adekvatni.

Sveobuhvatne usluge prilagođene vašim potrebama

II

Ponosni smo što možemo da vam ponudimo sveobuhvatanu uslugu prilagođenu vašim specifičnim poslovnim poduhvatima.

Što se tiče stranih ulaganja, pomažemo vam u strukturiranju investicija, usklađenosti sa propisima i rešavanju investicionih sporova. U oblasti energetskog prava, naše usluge obuhvataju usklađenost sa propisima, licenciranje i razvoj energetskih projekata.

Kada je u pitanju JPP, pružamo podršku u strukturiranju projekta, pregovaranju prilikom zaključenja ugovora kao i u proceni rizika poslovanja. Naš pristup kao i naša rešenja prilgođena su vašim jedinstvenim potrebama i poslovnim ciljevima koje želite da ostvarite.

Spremni da počnete?

Ako ste spremni da sa samopouzdanjem upravljate zakonima stranih investicija, energetike i JPP-a mi smo tu da vas vodimo. Pozovite nas već danas!

Strane investicije

Naše sveobuhvatne pravne usluge u oblasti stranih ulaganja obuhvataju niz ključnih pravnih oblasti.

Od strukturiranja investicija koje su u skladu sa vašim ciljevima, obezbeđivanju državnih subvencija i drugih podsticaja do usklađenosti sa propisima, pružamo pravnu podršku u oblasti stranih ulaganja radi ostvarivanja svih pogodnosti koje vam stoje na raspolaganju. Naša pravna ekspertiza pruža sveobuhvatnu zaštitu vaše investicije, osiguravajući njenu međunarodnu zaštitu kao i usklađenost sa domaćim propisima.

Foreign Investment explanation ncr lawyers

Investiciono strukturiranje

I

Blisko sarađujemo sa stranim investitorima na stvaranju investicionih struktura koje su u skladu sa njihovim ciljevima, istovremeno obezbeđujući usklađenost sa srpskim propisima ali i međunarodnu zaštitu u skladu sa primenjivim sporazumima.

Naša stručnost u ovoj oblasti nam omogućava da optimizujemo vašu investicionu strategiju zarad ostvarivanja dugoročnog uspeha.

Usklađenost sa propisima

II

Usklađenost vaše investicije sa propisima o stranim ulaganjima u Srbiji podrazumeva analizu i poznavanje velikog broja propisa.

Pružamo našim klijentima uslugu usklađivanja njihovih investicija sa propisima kako bismo osigurali da se vaše poslovanje odvija u skladu sa domaćim pravnim sistemom, štiteći vaše finansijske interese i minimizirajući potencijalne pravne rizike.

Rešavanje investicionih sporova

III

U slučaju investicionih sporova ili sukoba, naš pravni tim se ističe u efikasnom rešavanju ovih izazova.

Koristimo naše znanje o investicionom pravu kako na domaćem tako i međunarodnom nivo kako bismo obezbedili efikasne strategije za rešavanje sporova koje štite vaša ulaganja i održavaju poverenje investitora.

Prekogranične transakcije

IV

Omogućujući besprekorna prekogranična spajanja i akvizicije, naša kancelarija pruža stručne pravne savete u rešavanju međunarodnih složenosti.

Optimizujemo poslove, osiguravajući usklađenost i glatke transakcije za globalne investitore.

Kontakirajte nas danas

Ne dozvolite da neizvesnosti ometaju vaše planove.
Javite nam se danas i dozvolite nam da vam pomognemo u prevazilaženju pravnih izazova u Srbiji.

Pravo energetike

Naše usluge u oblasti prava energetike podrazumevaju pružanje suštinske podrške klijentima u energetskom sektoru.

Prateći redovno sve izmene propisa u ovoj oblasti u mogućnosti smo da osiguramo da su vaši projekti u skladu sa srpskim energetskim propisima. Bilo da se radi o dobijanju neophodnih licenci i dozvola, procenama uticaja na životnu sredinu i pružanju druge pravne pomoći, mi sa velikom sigurnošću upravljamo pravnim aspektima vaših projekata u energetskom sektoru.

energy law

Usklađenost sa propisima

I

Usklađenost sa energetskim propisima je od suštinskog značaja za uspeh vašeg projekta.

Savetujemo klijente u prevazilaženju pravnih prepreka sa kojima se mogu suočiti u kompleksnom sistemu energetskih propisa Srbije, obezbeđujući da njihovi projekti budu u skladu sa zakonskim standardima. Možete se osloniti na naš tim za pružanje svake vrste pravne pomoći radi realizacije vašeg projekta.

Razvoj energetskih projekata

II

Od početnog koncepta projekta do njegove uspešne realizacije, naše usluge razvoja energetskih projekata su prilagođene da vode klijente kroz ceo proces.

Osiguravamo da energetski projekti ispunjavaju zakonske standarde, da budu usklađeni sa ciljevima klijenata i da postignu željene rezultate.

Pišite nam za stručno usmeravanje

Potražite stručne smernice za pravna pitanja o stranim investicijama, energetici ili JPP-u u Srbiji.
Obratite nam se da zajedno rešimo vaše pravne potrebe.

Javno-Privatna Partnerstva (JPP)

Naše usluge u oblasti JPP su usmerene na to da olakšaju uspešan razvoj vašeg projekta.

Sa poznavanjem propisa u oblasti javno-privatnog partnerstva uspevamo da obezedimo strukuru projekata, koji je s jedne strane usklađen sa zakonskim zahtevima ali istovremeno atraktivan za privatne investitore. Pregovaranje o zaključenju ugovora sa našim iskustvom garantuje pozitivan ishod za privatne investitore. Naše procene rizika, identifikacija i optimizacija potencijalnih pravnih izazova, doprinose sveobuhvatnom uspehu projektu JPP.

Public private partnerships ppp

Strukturiranje projekta

I

Uspeh JPP projekata često zavisi od njihovog početnog strukturiranja.

Pomažemo u strukturiranju projekata JPP kako bismo osigurali da su u skladu sa Zakom o javno-privatnom partnerstvu ali i interesima privatnih investitora čime doprinosimo i podstičemo saradnju između javnog i privatnog sektora.

Zastupanje u postupku pregovaranja

II

Ugovori o JPP mogu biti kompleksni, posebno imajući u vidu da se radi o saradnji javnog i privatnog sektora što uključuje primenu posebnih ugovornih odedbi, ne samo ugovornog već i javnog prava.

Naše znanje u oblasti upravnog prava i prava u oblasti JPP kao i iskustvo u pregovaranju različitih vrsta transkacija nam omogućava da izradimo, pregledamo i pregovaramo u postupku zaključenja ugovora koji štite vaše interese, osiguravajući da su poslovno opravdani i korisni za sve uključene strane.

Procena rizika

III

Efikasna procena rizika je od suštinskog značaja za uspeh projekata JPP.

Naše usluge uključuju detaljne procene rizika kako bi se identifikovali potencijalni pravni izazovi i rizici kao i pripremile strategije za prevazilaženje uočenih rizika. Fokusirajući se na upravljanje rizicima, doprinosimo ostvarenju i uspešnoj realizaciji vašeg projekata JPP, održavajući usklađenost sa zakonskim propisima Srbije.

Pravna analiza

IV

Procenjujući rizike, naša kancelarija sprovodi temeljnu dubinsku analizu za M&A, omogućavajući informisane odluke i strategije za smanjenje rizika.

Osiguravamo sveobuhvatnu analizu, nudeći jasnoću i smernice u složenim transakcijama.

Istražite svoje pravne opcije

Spremni da istražite svoje mogućnosti prema srpskom zakonu?
Naš tim je tu da pruži uvid i rešenja prilagođena vašim potrebama.

Usklađivanje poslovanja shodno propisima o stranim ulaganjima i energetici i JPP

Prilikom pružanja pravnih usluga oblasti stranih ulaganja, energetike i JPP, mi primenjemo međunarodne strandarde kako bismo u potpinosti ostvarili pun potecijal vašeg projekta.

Naše usluge usluge obuhvataju pravne analize složenog regulatornog okvira, saradnju sa međunarodnim partnerima i doprinose vašem boljem pozicioniranju kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu. Pružamo stručne pravne usluge kako bismo obezbedili usaglašenost sa domaćim propisima i međunarodnim pravnim normama, podstičući prosperitetne strane investicije, energetske projekte i projekte JPP.

foreign investment and energy law navigation

Međunarodno iskustvo, domaća ekspertiza

I

Naša advokatska kancelarija ima međunarodno iskustvo ali smo ekspeti za primenu domaćeg prava. Razumemo da firme često moraju da premoste jaz između lokalnih zakonskih zahteva i međunarodnih standarda.

Naše usluge kombinuju međunarodno iskustvo sa lokalnom ekspetizom, obezbeđujući da vaše strane investicije, energetski projekti i JPP budu ne samo pravno uklađeni, već i efikasni i u punoj saglasnosti sa relevantnim zakonskim okvirima, kako u Srbiji tako i na međunarodnom nivou.

Jedinstven pristup svakom klijentu

II

Uspeh i zadovoljstvo naših klijenata su naši glavni prioriteti. Naša filozofija usmerena na klijenta znači da kreiramo personalizovana rešenja koja su u skladu sa vašim jedinstvenim ciljevima.

Naglašavamo jasnu komunikaciju tokom pravnog procesa, vodeći računa da ste dobro informisani o svim bitnim pitanjima u svakoj fazi projekta. Svedočanstva klijenata i njihove priče su potvrde naše posvećenosti da obezbedimo uspeh naših klijenata i opipljive rezultate.

Sofija CeperkovicSofija Ceperkovic
14:20 31 May 24
Miljana TopicMiljana Topic
20:43 05 May 24
Tamara IlicTamara Ilic
19:54 05 May 24
Milena StamenkovicMilena Stamenkovic
16:40 05 May 24
Highly recommended!
Jovana ArsicJovana Arsic
14:31 25 Feb 24
NCR lawyers in Belgrade helped me draw up a contract with a foreign client.... They answered all my questions very professionally and quickly. I will be happy to continue working with them!read more
Vladimir ZbiljicVladimir Zbiljic
19:59 24 Feb 24
They helped us to open the company quickly, in the way that best suits our... business. Very professional and direct cooperation with lawyers in Belgrade.read more
Vladislav SateevVladislav Sateev
09:12 12 Sep 23
Nemanja is one of the best lawyers I’ve met. Fast to respond, always helpful... and just a good person. He helped me with many questions, so thank youread more
Jovan JovanovicJovan Jovanovic
18:51 30 Aug 23
I had a fantastic experience with Nemanja! Their professionalism and... responsibility were truly impressive. They did an excellent job, and I couldn't be happier with the results. Highly recommended!read more
Marijana RakićMarijana Rakić
12:20 21 Aug 23
I had a very positive experience working with lawyer Nemanja. His expertise and... dedication provided me with extremely useful support in opening my company and managing all legal aspects. Nemanja handled all legal formalities quickly and efficiently, providing me with a clear understanding of each step of the process. His attention to detail and ability to express complex legal concepts in a way that non-lawyers can understand really impressed me. Also, Nemanja's communication is outstanding; he was always available for questions and information, giving me a sense of security and support at all times. Without a doubt, I would recommend Nemanja to anyone looking for a reliable lawyer for legal matters. He is definitely a key member of the team that enabled me to run my company successfully.read more
Jovana ColicJovana Colic
12:12 21 Aug 23
I want to express my deep gratitude to the NCR law firm that recently assisted... me in the process of buying an apartment. Their service was extremely professional and efficient. They approached the drafting of the sales contract with a high level of precision and speed. I am particularly satisfied with their thoroughness when reviewing all documents related to the purchase of an apartment. Nemanja's accuracy and attention to detail impressed me. Great cooperation with Nemanja and his team allowed me to feel safe during the entire process.I wholeheartedly recommend the NCR Law Firm to anyone looking for professional and reliable support for legal services.read more
js_loader

Najčešće Postavljena Pitanja iz Oblasti Prava Stranih Investicija & Energetike & JPP

P

Koje usluge nudite u oblasti prava stranih investicija?

P

Šta obuhvata vaša usluga u oblasti energetike?

O

Pružamo sveobuhvatan spektar usluga, uključujući strukturiranje investicija, dobijanje subvencija, usklađenost sa propisima i rešavanje investicionih sporova. Specijalizovani smo za pružanje pomoći stranim investitorima da ispune sve uslove domaćeg prava istovremeno obezbeđujući da njihove investicije uživaju međunarodnu zaštitu.

O

Naše usluge u oblasti energetike obuhvataju usklađenost sa propisima, licenciranje i razvoj energetskih projekata. Obezbeđujemo da energetski projekti budu u skladu sa srpskim energetskim propisima i da se klijenti uspešno snalaze u složenoj regulativi.

P

Kako možete pomoći u projektima javno-privatnog partnerstva (JPP)?

P

Zašto bih izabrao vaše usluge iz oblasti stranih investicija, energetike i projekata JPP?

O

Nudimo usluge JPP koje uključuju strukturiranje projekta, pregovaranje o zaključenju ugovora i pravnu procenu rizika partnerstva. Pomažemo u strukturiranju JPP inicijativa kako bi se ispunili srpski pravni zahtevi i obezbedila uspešna saradnja između javnog i privatnog sektora.

O

Naš tim poseduje duboko razumevanje domaćih pravnih okvira i međunarodnih standarda. Nudimo pravnu podršku kako bismo osigurali usklađenost sa lokalnim zakonima i optimizovali vaše investicije. Uz naše iskustvo i stručnost, možete realizovati vaše projekte sa sigurnošću i samopouzdanjem.

P

Možete li da pomognete međunarodnim klijentima sa njihovim investicijama u Srbiji?

P

Šta izdvaja vaš tim u oblasti prava energetike?

O

Apsolutno. Pružamo usluge domaćim i međunarodnim klijentima, nudeći uvid u srpski pravni okvir, istovremeno osiguravajući usklađenost sa domaćim propisima i međunarodnim pravnim normama. Naše usluge su dizajnirane da premoste jaz između domaćih i međunarodnih propisa.

O

Naši stručnjaci dobro razumeju srpsku energetsku regulativu, uključujući licenciranje, postupke odobravanja dozvola kao i ekološke procene uticaja projekta na životnu sredinu. Osiguravamo da vaši projekti u oblasti energetke budu u skladu sa zakonskim standardima uz neophodnu efikasnost.

P

Kako rešavate investicione sporove?

P

Kakav je značaj usklađenosti sa propisima o stranim investicijama i projektima JPP?

O

Naše usluge rešavanja investicionih sporova oslanjaju se na naše znanje o domaćim zakonima o stranim ulaganjima kao i međunarodnim standardima. Mi pružamo efikasnu zaštitu investitorima kako pred domaćim sudovima i drugim državnim organima tako i u postupcima pred međunarodnim investicionim arbiražama.

O

Usklađenost sa propisima je ključna za uspeh stranih investicija i JPP projekata. Naše usluge pomažu klijentima da se pridržavaju lokalnih zakona i propisa, minimizirajući pravne rizike i osiguravajući da se projekti odvijaju nesmetano i zakonito.

P

Kako možete pomoći u strukturiranju projekata JPP?

P

Možete li da pružite reference ili studije slučaja koje pokazuju vaš uspeh u ovim oblastima?

O

Pomažemo u strukturiranju projekata JPP kako bi se ispunili zakonski zahtevi srpskog JPP okvira i promovisala uspešna saradnja između javnog i privatnog sektora. Naša stručnost osigurava da su vaši JPP projekti pravno ispravni i korisni za sve zainteresovane strane.

O

Da, možemo pružiti reference i studije slučaja koje ilustruju naše uspešne rezultate u realizovanim stranim investicijama, energetskim projektima i projektima JPP. Ne ustručavajte se da nas kontaktirate za više informacija ili konkretne primere našeg rada.

Najčešće Postavljena Pitanja iz Oblasti Prava Stranih Investicija & Energetike & JPP

P

Koje usluge nudite u oblasti prava stranih investicija?

O

Pružamo sveobuhvatan spektar usluga, uključujući strukturiranje investicija, dobijanje subvencija, usklađenost sa propisima i rešavanje investicionih sporova. Specijalizovani smo za pružanje pomoći stranim investitorima da ispune sve uslove domaćeg prava istovremeno obezbeđujući da njihove investicije uživaju međunarodnu zaštitu.

P

Šta obuhvata vaša usluga u oblasti energetike?

O

Naše usluge u oblasti energetike obuhvataju usklađenost sa propisima, licenciranje i razvoj energetskih projekata. Obezbeđujemo da energetski projekti budu u skladu sa srpskim energetskim propisima i da se klijenti uspešno snalaze u složenoj regulativi.

P

Kako možete pomoći u projektima javno-privatnog partnerstva (JPP)?

O

Nudimo usluge JPP koje uključuju strukturiranje projekta, pregovaranje o zaključenju ugovora i pravnu procenu rizika partnerstva. Pomažemo u strukturiranju JPP inicijativa kako bi se ispunili srpski pravni zahtevi i obezbedila uspešna saradnja između javnog i privatnog sektora.

P

Zašto bih izabrao vaše usluge iz oblasti stranih investicija, energetike i projekata JPP?

O

Naš tim poseduje duboko razumevanje domaćih pravnih okvira i međunarodnih standarda. Nudimo pravnu podršku kako bismo osigurali usklađenost sa lokalnim zakonima i optimizovali vaše investicije. Uz naše iskustvo i stručnost, možete realizovati vaše projekte sa sigurnošću i samopouzdanjem.

P

Možete li da pomognete međunarodnim klijentima sa njihovim investicijama u Srbiji?

O

Apsolutno. Pružamo usluge domaćim i međunarodnim klijentima, nudeći uvid u srpski pravni okvir, istovremeno osiguravajući usklađenost sa domaćim propisima i međunarodnim pravnim normama. Naše usluge su dizajnirane da premoste jaz između domaćih i međunarodnih propisa.

P

Šta izdvaja vaš tim u oblasti prava energetike?

O

Naši stručnjaci dobro razumeju srpsku energetsku regulativu, uključujući licenciranje, postupke odobravanja dozvola kao i ekološke procene uticaja projekta na životnu sredinu. Osiguravamo da vaši projekti u oblasti energetke budu u skladu sa zakonskim standardima uz neophodnu efikasnost.

P

Kako rešavate investicione sporove?

O

Naše usluge rešavanja investicionih sporova oslanjaju se na naše znanje o domaćim zakonima o stranim ulaganjima kao i međunarodnim standardima. Mi pružamo efikasnu zaštitu investitorima kako pred domaćim sudovima i drugim državnim organima tako i u postupcima pred međunarodnim investicionim arbiražama.

P

Kakav je značaj usklađenosti sa propisima o stranim investicijama i projektima JPP?

O

Usklađenost sa propisima je ključna za uspeh stranih investicija i JPP projekata. Naše usluge pomažu klijentima da se pridržavaju lokalnih zakona i propisa, minimizirajući pravne rizike i osiguravajući da se projekti odvijaju nesmetano i zakonito.

P

Kako možete pomoći u strukturiranju projekata JPP?

O

Pomažemo u strukturiranju projekata JPP kako bi se ispunili zakonski zahtevi srpskog JPP okvira i promovisala uspešna saradnja između javnog i privatnog sektora. Naša stručnost osigurava da su vaši JPP projekti pravno ispravni i korisni za sve zainteresovane strane.

P

Možete li da pružite reference ili studije slučaja koje pokazuju vaš uspeh u ovim oblastima?

O

Da, možemo pružiti reference i studije slučaja koje ilustruju naše uspešne rezultate u realizovanim stranim investicijama, energetskim projektima i projektima JPP. Ne ustručavajte se da nas kontaktirate za više informacija ili konkretne primere našeg rada.

Uvid u Našu Stručnost

Obnovljivi izbori energije u Srbiji

Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije

Nacrt zakona uređuje, između ostalog, pitanja koja se tiču načela korišćenja energije iz obnovljivih izvora, sistem podsticaja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, status povlašćenog ...
Read more
Sporazum o investicijama

Srbija i SAD potpisali međudržavni sporazum o podsticanju investicija

Dana 21. januara 2021. godine Republika Srbija i Sjedinjene Američke Države potpisale su Međudržavni sporazum o podsticanju investicija (u daljem tekstu, koji je preduslov za ...
Read more

Nemanja is attorney at law and founder of the law firm NCR Lawyers. Additionally, Nemanja is on the permanent list of arbitrators for the Commodity Exchange in Novi Sad and is also a member of the Belgrade Arbitration Center.

In his career, Nemanja has been involved in numerous complex legal transactions and has collaborated with clients from various industries. Dynamic and innovative in finding the best solutions for clients, Nemanja primarily focuses on corporate law, dispute resolution, and arbitration. Additionally, Nemanja’s legal expertise includes the protection of intellectual property for both domestic and international clients.

He completed his undergraduate and master’s studies at the Faculty of Law, University of Belgrade. Part of his master’s studies was completed at the Europa Institute in Saarbrücken as part of the Erasmus+ program.

Areas of Practice: