Srbija i SAD potpisali međudržavni sporazum o podsticanju investicija

Sporazum o investicijama

Dana 21. januara 2021. godine Republika Srbija i Sjedinjene Američke Države potpisale su Međudržavni sporazum o podsticanju investicija (u daljem tekstu „Sporazum“), koji je preduslov za otpočinjanje aktivnosti američke Međunarodne razvojne korporacije (u daljem tekstu „DFC“) u Srbiji.

Otvaranje kancelarije DFC u Beogradu predstavlja važan iskorak u ekonomskim odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Međutim, ovo nije prvi put da dolazi do ekonomske saradnje dveju država. Naime, predmetni Sporazum predstavlja zapravo nadogradnju Sporazuma o podsticanju investicija zaključenog između Sjedinjenih američkih država i Savezne republike Jugoslavije 2001 godine. Dodatno, DFC predstavlja pravnog sledbenika OPIC (Overseas Private Investment Corporation), koji je bio nosilac izvršenja sporazuma iz 2001. godine.

Zaključenje ovog Sporazuma zapravo predstavlja ispunjenje sporazuma iz Vašingtona iz septembra prošle godine. Podsećanja radi, u decembru proše godine je već otvorena DFC kancelarija za ceo region.

Glavna ideja saradnje zasniva se na usaglašavanju garantne šeme Republike Srbije sa DFC do kraja prvog kvartala ove godine i da već do kraja drugog kvartala taj novac bude na raspolaganju našim preduzećima i poslovnim bankama kako bi obezbedili postojeća radna mesta i otvorili nova.

Predmetni novac će biti na raspolaganju privrednicima, malim i srednjim preduzećima, za obrtna sredstva i za investicije. Reč je o iznosu od oko milijardu dolara, koji će im dati mogućnost da umanje negativne posledice korona virusa, da rastu i razvijaju se i ostvare svoje planove. Namera je i da rok za odobravanje tih kredita bude na period duži od deset godina, što u garantnoj šemi koja je trenutno na snazi nije slučaj.

Podsećanja radi, u Srbiji već postoji jedna garantna šema koja je dogovorena sa komercijalnim bankama, u kojoj je garant realizacije dela kredita Republika Srbija. Prema postojećim podacima predmetnu garantnu šemu iskoristilo je oko 23.000 preduzeća u iznosu od 1.580.000.000 evra od ukupno dve milijarde evra, koliko je bilo na raspolaganju. Nesumnjivo je da je ta garantna šema bila ogroman podsticaj za likvidnost, za investicije i za obrtna sredstva u očuvanju ekonomske supstance preduzeća i radnih mesta.

Prema postojećim informacijama Ministarstvo poljoprivrede je već u fazi konkretizacije nekih programa podrške malim i srednjim proizvođačima hrane u vrednosti oko 91 milion dolara.

Zanimljivo je da novi Sporazum predviđa arbitražnu klauzulu za rešavanje investicionih sporova između SAD i Srbije u vezi predmetnih podsticaja ulaganja primenom UNCITRAL Arbitražnih pravila, što nije bio slučaj sa sporazumom iz 2001. godine.

Imajući u vidu zakonske procedure u Srbiji, potrebno je da Sporazum bude ratifikovan u Narodnoj skupštini kako bi stupio na snagu čime će prestati da važi sporazum iz 2001. godine.

Ukoliko se planirana saradnja sprovede u delo, predmetni podsticaji će značiti otvaranje novih radnih mesta, sveopšte pozitivne efekte po srpsku privredu, ali i signal investitorima da je Srbija sigurno mesto za ulaganje.

Ovaj članak je isključivo informativne prirode i ne predstavlja pravni savet. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije u vezi sa predmetnom temom, budite slobodni da nas kontaktirate putem imejla office@ncrlawyers.com ili putem telefona +381677049551.