Ovaj članak je takođe dostupan na: English

Oblasti rada

Kad god smo vam potrebni, šta god da je upitanju, Advokatska kancelarija NCR lawyers je spremna da vam pomogne. Advokatska kancelarija NCR lawyers pruža širok spektar pravnih usluga u Srbiji i Crnoj Gori.


Pružamo pravne usluga u širokom krugu industrija i pravnih oblasti.

Strane investicije & Zaštita životne sredine

U današnjoj globalizovanoj ekonomiji, privredni subjekti neprestano traže načine za poboljšanje svog poslovanja i širenje i pristup drugim tržištima ili tržištima u nastajanju. To znači pronaći najbolju moguću destinaciju za investiranje – sa kvalifikovanom, isplativom radnom snagom, robusnim poslovnim okruženjem i atraktivnim podsticajima podsticajima za investiranje.


Ukoliko želite da investirate u Srbiji ili Crnoj Gori i tražite pouzdanog partnera koji će vam pružti ceo spektar pravne podrške i usluga došli ste na pravo mesto.


Stručnost i iskustvo Advookatske kancelarije NCR lawyers pomoći će vam da identifikujete najpogodniju lokaciju i vodiće vas kroz širok spektar pitanja koja se odnose na investicioni proces, uključujući:


• Odnos sa državnim organima i instirucijama

• Ostvarivanje poreskih podsticaja

• Dobijanje državna pomoć i subvencija

• Preuzimanje mera radi pravne zaštite vaših investicija

• Izgradnj proizovdnih kapaciteta

• Zapošljavanja

• Ekoloških aspekta inveticije

• Proizvodnje

• Prodaje


Oslonite se na našu pomoć i savet da priliko donošenja odluka za investiranje u Srbiji ili Crnoj Gori kako bi ste u potpunosti imali sve neophodne informacije za donošenje nedophodnih odluka. A ukoliko ste već investirali, oslonite se na šau pravnu podršku kako bi nesmetano nastavili sa upravljanjem i razvojem vaše investicije.

Za rše informacija u vezi sa našim uslugama u ovoj oblasti slobodno na kontaktirajte putem email.

Dostupni smo 24/7

+381/67-70-49-551

Ili

Zakažite svoju prvu konsultaciju