Ovaj članak je takođe dostupan na: English

Oblasti rada

Kad god smo vam potrebni, šta god da je upitanju, Advokatska kancelarija NCR lawyers je spremna da vam pomogne. Advokatska kancelarija NCR lawyers pruža širok spektar pravnih usluga u Srbiji i Crnoj Gori.


Pružamo pravne usluga u širokom krugu industrija i pravnih oblasti.

Usaglašavanje poslovanja

Nudimo klijentima širok spektar usluga u svim industrijskim sektorima, posebno se fokusirajući na složeno regulisana industrijska područja. Zbog sve većeg broja propisa i njihove usloženosti u svim sketrorima, naši klijenti sve više traže od nas da im pružemo pravu podršku u vezi sa izmenama propisa u njihovim industrijama kako bi uskladili svoje poslovanje i izbegli negativne posledice kojie bi u slučaju neusklađenosti mmogli da proizađu. Pružamo pravne savete i na konretna pravna pitanja klijentima u vezi sa različitim regulatornim pitanjima kako bismo osigurali njihovo potpuno poštovanje propisanih procedura i obaveza.


Sa našim stručnim i sveobuhvatnim znanjem o domaćim i međunarodnim propisima predstavljamo pravu adresu za naše klijetn širom sveta da efikasno i kvalitetno usklade svoje poslovanje na teritoriji Srbije i Crne Gore.

Dostupni smo 24/7

+381/67-70-49-551

Ili

Zakažite svoju prvu konsultaciju