Zaštita podataka o ličnosti, medijsko pravo i pravo zaštite intelektualne svojine

Preduzmite prvi korak kako biste zaštitili Vašu intelektualnu svojinu i druga kreativna stvaralaštva – kontaktirajte naš ekspertski tim advokata već danas.

Data protection Media and IP law

Zašto vam je potrebna naša pomoć u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, medijskim pravom i pravom zaštite intelektualne svojine?

Odabirom naše advokatske kancelarije za pruženje usluga iz pomenutih oblasti prava znači izbor partnera koji je posvećen pruženjem vrhunske usluge sa detaljnim razumevanjem srpskog prava i globalnom perspektivom koja je potrebna za uspešno poslovanje imajući u vidu složenost današnjeg pravnog okruženja. Mi smo tu da zaštitimo vašu kreativnu stranu poslovanja, intelektualnu svojinu i podatke, dok vam pomažemo da ostvarite svoje ciljeve na efikasan način.

Naša ekspertiza u oblasti zaštite podataka, medija i intelektualne svojine nije samo pitanje zakonske usklađenosti, radi se o pružanju strateških uvida koji dodaju vrednost vašem poslovanju. Ostajemo u samom vrhu razvoja zakona i tehnoloških napredaka kako bismo osigurali da su vaša sredstva snažno zaštićena u digitalnom i tradicionalnom okruženju.

Bilo da se radi o upravljanju intelektualne svojine, rukovanju medijskim pravima ili navigaciji kroz složenosti zakona o zaštiti podataka, naša personalizovana i proaktivna pravna rešenja su dizajnirana da odgovore na jedinstvene izazove i prilike sa kojima se vaše poslovanje suočava.

Suštinsko razumevanje srpskog zakonodavstva

I

Kada je reč o pravu iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, medijskom pravu i pravu zaštite intelektualne svojine, suštinsko razumevanje pravne regulative je ključno.

Naš tim je specijalizovan u navedenim oblastima, što klijentima nudi ekspertsku analizu njihovih potreba i adekvatnu pravnu pomoć.

Uz naš tim možete biti sigurni da će predložene pravne strategije i rešenja za vaše probleme biti u potpunosti u skladu sa pravnom regulativom, uz optimizovanje potencijalnih rizika i usaglašenost sa propisima.

Međunarodna ekspertiza

II

Naša stručnost u ovim oblastima je međunarodna.

Iako smo eksperti u primeni srpskog prava, takođe imamo međunarodno iskustvo, što nam omogućava da pružimo usluge klijentima iz celog sveta u navedenim oblastima.

Bilo da ste međunarodna korporacija ili pojedinačni umetnik, naše usluge su prilagođene da zadovolje vaše specifične potrebe, što nas čini vašim idealnim partnerom za prekogranična pravna pitanja.

Strateška pravna rešenja

III

Mi ne pružamo samo pravnu pomoć – mi pružamo strateški prilagođena rešenja vašoj situaciji.

U oblastima prava zaštite podataka, medijskom pravu i pravu zaštite intelektualne svojine strategija je najvažnija.

Naš tim je vešt u izradi prilagođenih strategija koje su u skladu sa vašim poslovnim ciljevima, bilo da se radi o zaštiti vaše intelektualne svojine, obezbeđivanju usklađenosti u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti ili navigaciji u složenim medijskim propisima.

Zaštita intelektualne svojine

IV

Za stvaraoce intelektualne svojine, inovatore i biznise sa vrednom intelektualnom svojinom, zaštita ovih dobara je ključna.

Naš tim je specijalizovan iz oblasti prava zaštite intelektualne svojine, uključujući registraciju žiga i patenta, njihovu zaštitu i zaštitu autorskih prava.

Vaši intelektualni i kreativni poduhvati su u sigurnim rukama sa našim timom advokata.

Zaštita podataka o ličnosti

V

U današnjem svetu vođenom podacima, zaštita podataka je ključna.

Nudimo sveobuhvatne usluge kako bismo osigurali da vaša obrada i prikpljanje podataka bude u skladu sa propisima o zaštiti podataka Srbije.

Budite sigurni da se sa vašim podacima i podacima vaših klijenata rukuje sa najvećom pažnjom i u skladu sa zakonom.

Orjentisani na klijenta

VI

Otvorena komunikacija i zadovoljstvo naših klijenata su srž naše prakse.

Ponosimo se time što blagovremeno i adekvatno odgovaramo na Vaše potrebe i održavamo otvorenu komunikaciju tokom čitavog pravnog procesa.

Vaše shvatanje i razumevanje konkretne pravne situacije su naši prioriteti.

Spremni da počnete?

Ako ste spremni da sa samopouzdanjem upravljate zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, medijskim pravima kao i pravima zaštite intelektualne svojine​, mi smo tu da vas vodimo. Zakažite konsultacije danas već!

Zaštita podataka o ličnosti

Podaci predstavljaju dragocenu imovinu, a naše usluge u oblasti zaštite podataka obezbeđuju usklađenost vašeg poslovanja sa srpskim zakonom o zaštiti podataka.

Ne samo da štitimo osetljive informacije, već i gradimo poverenje sa zainteresovanim stranama kroz dosadašnju praksu. Stručnost naših advokata pojednostavljuje proces usklađivanja sa srpskim zakonodavstvom i minimizuje moguće pravne rizike.

data protection

Pravne usluge iz oblasti zaštite podataka o ličnosti

I

Naše sveobuhvatne usluge iz oblasti zaštite podataka o ličnosti uključuju usklađivanje poslovanja sa srpskim zakonodavstvom, sastav neophodnih pravilnika i politika kao i ugovora i pružanje podrške u slučaju povrede ličnih podataka.

Naš tim advokata osigurava da su Vaša pravila zaštite podataka o ličnosti u potpunosti usklađena sa najnovijom regulativom.

Proces usklađenosti sa srpskim propisima o zaštiti podataka o ličnosti

II

Proces usklađenosti sa srpskim propisima o zaštiti podataka o ličnosti može biti kompleksan, ali stručnost naših advokata značajno pojednostavljuje ovaj proces.

Naši advokati uspešno vode klijente kroz čitav proces usklađenosti uz minimizovanje pravnih rizika.

Sastav neophodnih politika i dokumenata za veb-sajt

III

Pružamo pravne usluge sastava neophodnih dokumenata i politika za Vaš veb-sajt, kao što su Politika privatnosti, Politika o kolačićima, Uslovi korišćenja veb-sajta i druge politike neophodne za postizanje usklađenosti Vašeg poslovanja.

Naš tim je posvećen praćenju najnovijih razvoja i izmena u ovoj oblasti i stvaranju sigurnih i usklađenih procedura za Vaš biznis.

Sastavljanje ugovora i DPO usluge

IV

Kako bi Vaše poslovanje bilo usklađeno u odnosu na pitanja koja se tiču zaštite podataka o ličnosti, naš tim advokata je tu da Vam pruži sveobuhvatnu pravnu pomoć.

Bilo da se Vaša kompanija nalazi u ulozi obrađivača ili rukovaoca, mi pripremamo ugovore, obaveštenja, politike i pravilnike, te pružamo uslugu DPO predstavnika, obezbeđujući celokupnu usklađenost sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Kontakirajte nas danas

Ne dozvolite da neizvesnosti ometaju vaše planove.
Javite nam se danas i dozvolite nam da vam pomognemo u prevazilaženju pravnih izazova u Srbiji.

Medijsko pravo

U dinamičnom svetu medija, naše usluge medijskog prava nude sveobuhvatnu podršku medijskim organizacijama i drugim kreatorima sadržaja. Od zastupanja u slučajevima uvrede do pregovora o ugovorima o licenciranju sadržaja, mi smo Vaš posvećeni pravni partner.

Za međunarodne klijente koji posluju u Srbiji, razumevanje i poštovanje srpskih medijskih propisa je od ključnog značaja. Naša specijalizacija leži u pružanju pomoći klijentima u snalaženju u ovim propisima, zaštiti njihove medijske imovine i obezbeđivanju nesmetanog rada.

Media Law

Usluge iz oblasti medijskog prava

I

Naše usluge iz oblasti medijskog prava uključuju širok spektar pravne pomoći, počev od zastupanja u slučajevima uvrede preko medija, sastava ugovora o licenci i pružanju pomoći u postupku usklađivanja sa medijskom regulativom.

Naš tim advokata pruža sveobuhvatnu pravnu podršku medijskim organizacijama i drugim stvaraocima sadržaja.

Proces usklađenosti sa srpskim zakonodavstvom iz oblasti medijskog prava

II

Za inostrane klijente, srpsko zakonodavstvo iz oblasti medijskog prava može biti veoma kompleksno.

Naš tim advokata je specijalizovan u pružanju pomoći klijentima kako bi razumeli i uskladili svoje poslovanje iz ove oblasti, osiguravajući da su sva njihova medijska prava zaštićena.

Savetovanje iz oblasti medijskog prava

III

Našim klijentima pružamo širok spektar savetodavnih usluga uključujući izradu i reviziju ugovora o pružanju medijskih usluga i drugih vrsta medijskih ugovora.

Naš tim takođe pruža usluge u vezi sa poštovanjem Zakona o oglašavanju i upravlja procedurama oglašavanja koje se odnose na različite industrije. Budite sigurni da će Vaše poslovanje biti u potpunosti usklađeno, uz pomoć našeg tima.

Rešavanje sporova iz oblasti medijskog prava

IV

Pored navedenih usluga, naš tim advokata ima stručno znanje i iskustvo u rešavanju slučajeva koji se odnose na naknadu štete prouzrokovane objavom u medijima, podnošenjem zahteva za objavljivanje odgovora (tzv. demantija) i zahteva za ispravku informacije.

Pomažemo u podnošenju zahteva za osporavanje informacija kao i u pokretanju postupka za ispravku informacija objavljenih u medijima.

Kontaktirajte nas za stručno uputstvo

Potražite stručne smernice za zakonska pitanja o zaštiti podataka o ličnosti, medijskim pravima kao i pravima zaštite intelektualne svojine​ u Srbiji.
Obratite nam se da zajedno rešimo vaše pravne potrebe.

Pravo intelektualne svojine

Kreativnost i inovacija svakako zaslužuju zaštitu, a naše usluge iz oblasti zaštite prava intelektualne svojine upravo obezbeđuju adekvatnu zaštitu Vaše intelektualne svojine. Od registracije žiga do zaštite patenta, naš tim pruža sveobuhvatna rešenja koja će zaštiti i osigurati Vašu intelektualnu svojinu.

Srpski propisi o intelektualnoj svojini mogu biti složeni, ali stručnost našeg tima obezbeđuje efikasnu zaštitu Vaših prava intelektualne svojine. Na najefikasniji način obezbeđujemo zaštitu Vaših prava i pružamo podršku Vašim kreativnim ostvarenjima.

intelectual property law

Domaća i međunarodna registracija prava intelektualne svojine

I

Naše usluge iz oblasti intelektualne svojine obuhvataju registraciju žiga, zaštitu patenata, registraciju autorskog dela (brenda), zaštitu autorskog dela, zaštitu u slučaju nelojalne konkurencije, te zaštitu poslovne tajne.

Nudimo efikasna rešenja kako biste zaštitili Vašu intelektualnu svojinu, i to ne samo na teritoriji Srbije već i u svakom delu sveta.

Srpska regulativa zaštite intelektualne svojine

II

Srpska regulativa zaštite intelektualne svojine može biti zamršena i kompleksna, ali stručnost našeg tima će osigurati efikasnu zaštitu Vaše intelektualne svojine.

Sa detaljnim poznavanjem domaćeg zakonodavstva i međunarodnih standarda, mi pružamo sveobuhvatno savetovanje i podršku u svim aspektima zaštite vaših prava intelektualne svojine.

Pravno savetovanje u pogledu usklađenosti poslovanja

III

Usklađenost Vašeg poslovanja sa srpskom regulativom je ključno.

Naš tim je specijalizovan u pripremi različitih vrsta ugovora, kao što su ugovor o prenosu prava intelektualne svojine, ugovor o autorskom delu, ugovor o prenosu žiga i ugovor o prenosu licence na patentu, ugovor o pružanju marketinških usluga kao i ugovora o saradnji u vezi sa razvojem i istraživanjem.

Ekspertsko znanje

IV

Sa fokusom na srpsku regulativu, naša ekspertiza uključuje zastupanje klijenata u pravnim poslovima u vezi sa zaštitom intelektualne svojine, kako pred Zavodom za intelektualnu svojinu tako i u kompleksnim slučajevima pred sudovima.

Naše usluge osiguravaju usklađenost poslovanja i time izbegavanja pravnih rizika, kao i zaštitu Vaših poslovnih interesa, u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom i regulativom.

Zaštita poslovne tajne

V

Iako nije prepoznata kao intelektualna svojina per se, poslovna tajna predstavlja jednu od najznačajnijih delova imovine Vaše kompanije, pa je njena zaštita neophodna kako biste osigurali Vaše poslovanje.

Naš tim pruža punu pravnu podršku i strategije sa ciljem zaštite Vaše poslovne tajne.

Zaštita internet domena

VI

Internet domen je deo Vašeg digitalnog identiteta na tržištu, kao i deo Vašeg brenda, pa je shodno tome njegova zaštita je nužna.

U tom pogledu, pružamo pravnu pomoć u pogledu registracije internet domena kao i u slučaju povrede internet domena, pred sudovima i drugim državnih organima, ali i pred arbitražom.

Istražite svoje pravne opcije

Spremni da istražite svoje mogućnosti prema srpskom zakonu?
Naš tim je tu da pruži uvid i rešenja prilagođena vašim potrebama.

Zašto je srpska regulativa važna?

Razumevanje srpske regulative i propisa je od izuzetnog značaja za međunarodne korporacije koje posluju u Srbiji. Srpski zakoni regulišu na detaljan način mnogobrojne oblasti poslovanja, uključujući korporativno pravo, radno pravo, kao ugovorno pravo.

Propuštanje usklađivanja poslovanja sa navedenim propisima može dovesti do sporova, finansijskih rizika i problemima u poslovanju.

serbia law

Pristup orjentisan na klijenta

Naš pristup je usmeren ka Vama. Mi negujemo filozofiju koja je usmerena na klijenta, pronalazeći personalizovana rešenja i strategije koje ispunjavaju Vaše specifične ciljeve.

Efektivna komunikacija je naš temelj – tokom celog procesa održavamo otvorenu komunikaciju i informišemo Vas o svim novinama. Shodno iskustvima naših klijenata i našim uspešnim pričama, demonstriramo našu posvećenost zadovoljstvu naših klijenata i izvrsnim rezultatima.

Međunarodni domašaj, lokalna ekspertiza

Naša kancelarija u svom radu ima međunarodni domašaj, sa suštinskom ekspertizom u oblasti srpskog prava. Ovaj jedinstveni spoj nam omogućava da servisiramo klijente iz različitih država.

Ova sinergija nam omogućava da pružimo usluge inostranim klijentima dok nudimo lokalizovana rešenja u skladu sa srpskim zakonodavstvom.

Sofija CeperkovicSofija Ceperkovic
14:20 31 May 24
Miljana TopicMiljana Topic
20:43 05 May 24
Tamara IlicTamara Ilic
19:54 05 May 24
Milena StamenkovicMilena Stamenkovic
16:40 05 May 24
Highly recommended!
Jovana ArsicJovana Arsic
14:31 25 Feb 24
NCR lawyers in Belgrade helped me draw up a contract with a foreign client.... They answered all my questions very professionally and quickly. I will be happy to continue working with them!read more
Vladimir ZbiljicVladimir Zbiljic
19:59 24 Feb 24
They helped us to open the company quickly, in the way that best suits our... business. Very professional and direct cooperation with lawyers in Belgrade.read more
Vladislav SateevVladislav Sateev
09:12 12 Sep 23
Nemanja is one of the best lawyers I’ve met. Fast to respond, always helpful... and just a good person. He helped me with many questions, so thank youread more
Jovan JovanovicJovan Jovanovic
18:51 30 Aug 23
I had a fantastic experience with Nemanja! Their professionalism and... responsibility were truly impressive. They did an excellent job, and I couldn't be happier with the results. Highly recommended!read more
Marijana RakićMarijana Rakić
12:20 21 Aug 23
I had a very positive experience working with lawyer Nemanja. His expertise and... dedication provided me with extremely useful support in opening my company and managing all legal aspects. Nemanja handled all legal formalities quickly and efficiently, providing me with a clear understanding of each step of the process. His attention to detail and ability to express complex legal concepts in a way that non-lawyers can understand really impressed me. Also, Nemanja's communication is outstanding; he was always available for questions and information, giving me a sense of security and support at all times. Without a doubt, I would recommend Nemanja to anyone looking for a reliable lawyer for legal matters. He is definitely a key member of the team that enabled me to run my company successfully.read more
Jovana ColicJovana Colic
12:12 21 Aug 23
I want to express my deep gratitude to the NCR law firm that recently assisted... me in the process of buying an apartment. Their service was extremely professional and efficient. They approached the drafting of the sales contract with a high level of precision and speed. I am particularly satisfied with their thoroughness when reviewing all documents related to the purchase of an apartment. Nemanja's accuracy and attention to detail impressed me. Great cooperation with Nemanja and his team allowed me to feel safe during the entire process.I wholeheartedly recommend the NCR Law Firm to anyone looking for professional and reliable support for legal services.read more
js_loader

Najčešće Postavljena Pitanja iz Oblasti Zaštite Podataka o Ličnosti, Medijskog Prava i Prava Intelektualne Svojine

Q

Koji je značaj zaštite podataka o ličnosti za biznise u Srbiji?

Q

Koje korake bi trebalo da preduzmem kako bih zaštitio svoju intelektualnu svojinu u Srbiji?

A

Zaštita podataka o ličnosti je krucijalna u Srbiji, imajući u vidu da osigurava rukovanje i zaštitu osetljivih informacija i usklađivanje sa pozitivnim zakonodavstvom.

A

Naše usluge obuhvataju zaštitu autorskog dela i registraciju patenta, osiguravajući da Vaša intelektualna svojina bude zaštićena na najefikasniji način.

P

Na koji način možete da pružite pravnu pomoć međunarodnim kompanijama da usklade svoje poslovanje sa srpskim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti?

P

Da li pružate pravnu pomoć u pogledu registracije žiga u Srbiji?

O

Naš tim je specijalizovan u pružanju pomoći međunarodnim kompanijama da usklade svoje poslovanje sa srpskim zakonodavstvom, na način da pronalazimo i nudimo prilagođena rešenja u pogledu usklađenosti poslovanja.

O

Da, pružamo sveobuhvatnu pravnu pomoć u vezi sa registracijom žiga u Srbiji, kao i međunarodnu registraciju, osiguravajući na taj način zaštitu Vašeg žiga na najefikasniji način.

P

Na koji način pružate pravnu pomoć u slučaju uvrede putem medija?

P

Da li pružate pravne smernice za licenciranje sadržaja u Srbiji?

O

Naša ekspertiza obuhvata i zastupanje klijenata u slučaju uvrede putem medija, uključujući kako zastupanje pred sudom tako i u postupku pregovora, odnosno mirnog rešenja spora.

O

Naravno, naše usluge uključuju pregovaranje o ugovorima o licenciranju sadržaja kako bismo zaštitili Vaš sadržaj.

P

Šta sve medijske organizacije treba da uzmu u obzir u vezi sa usklađenošću sa srpskim propisima?

P

Možete li da podelite primere uspešnih slučajeva zaštite podataka koje ste vodili?

O

Pomažemo medijskim organizacijama da razumeju i poštuju srpske medijske propise, obezbeđujući da mogu da rade nesmetano.

O

Da, imamo iskustvo u obezbeđivanju usaglašenosti sa srpskim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti kako za multinacionalne tako i za domaće kompanije.

P

Imate li iskustva u pomaganju preduzećima u zaštiti svoje intelektualne svojine u Srbiji?

P

Kako mogu da zakažem konsultacije radi razgovora o mojim specifičnim pravnim potrebama?

O

Uspešno smo štitili i sprovodili prava intelektualne svojine za preduzeća, pojedince i inovatore pred sudovima kao i pred Zavodom za intelektualnu svojinu. Takođe pomažemo početnicima da zaštite svoju ideju od rane faze njihovog razvoja.

O

Možete lako da zakažete konsultacije tako što ćete nas kontaktirati putem informacija datih na našoj veb stranici. Radujemo se rešavanju Vaših pravnih nedoumica.

Najčešće Postavljena Pitanja iz Oblasti Zaštite Podataka o Ličnosti, Medijskog Prava i Prava Intelektualne Svojine

P

Koji je značaj zaštite podataka o ličnosti za biznise u Srbiji?

O

Zaštita podataka o ličnosti je krucijalna u Srbiji, imajući u vidu da osigurava rukovanje i zaštitu osetljivih informacija i usklađivanje sa pozitivnim zakonodavstvom.

P

Koje korake bi trebalo da preduzmem kako bih zaštitio svoju intelektualnu svojinu u Srbiji?

O

Naše usluge obuhvataju zaštitu autorskog dela i registraciju patenta, osiguravajući da Vaša intelektualna svojina bude zaštićena na najefikasniji način.

P

Na koji način možete da pružite pravnu pomoć međunarodnim kompanijama da usklade svoje poslovanje sa srpskim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti?

O

Naš tim je specijalizovan u pružanju pomoći međunarodnim kompanijama da usklade svoje poslovanje sa srpskim zakonodavstvom, na način da pronalazimo i nudimo prilagođena rešenja u pogledu usklađenosti poslovanja.

P

Da li pružate pravnu pomoć u pogledu registracije žiga u Srbiji?

O

Na koji način pružate pravnu pomoć u slučaju uvrede putem medija?

P

Na koji način pružate pravnu pomoć u slučaju uvrede putem medija?

O

Naša ekspertiza obuhvata i zastupanje klijenata u slučaju uvrede putem medija, uključujući kako zastupanje pred sudom tako i u postupku pregovora, odnosno mirnog rešenja spora.

P

Da li pružate pravne smernice za licenciranje sadržaja u Srbiji?

O

Naravno, naše usluge uključuju pregovaranje o ugovorima o licenciranju sadržaja kako bismo zaštitili Vaš sadržaj.

P

Šta sve medijske organizacije treba da uzmu u obzir u vezi sa usklađenošću sa srpskim propisima?

O

Pomažemo medijskim organizacijama da razumeju i poštuju srpske medijske propise, obezbeđujući da mogu da rade nesmetano.

P

Možete li da podelite primere uspešnih slučajeva zaštite podataka koje ste vodili?

O

Da, imamo iskustvo u obezbeđivanju usaglašenosti sa srpskim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti kako za multinacionalne tako i za domaće kompanije.

P

Imate li iskustva u pomaganju preduzećima u zaštiti svoje intelektualne svojine u Srbiji?

O

Uspešno smo štitili i sprovodili prava intelektualne svojine za preduzeća, pojedince i inovatore pred sudovima kao i pred Zavodom za intelektualnu svojinu. Takođe pomažemo početnicima da zaštite svoju ideju od rane faze njihovog razvoja.

P

Kako mogu da zakažem konsultacije radi razgovora o mojim specifičnim pravnim potrebama?

O

Možete lako da zakažete konsultacije tako što ćete nas kontaktirati putem informacija datih na našoj veb stranici. Radujemo se rešavanju Vaših pravnih nedoumica.

Uvid u Našu Stručnost

E commerce Serbia

Kako da uskladite svoje poslovanje u Srbiji u slučaju elektronske trgovine 2023

Pružanje usluga i prodaja robe putem interneta je sada već poprilično zastupljena, ali i dalje u najvećem broju procenata se ljudi odlučuju za kupovinu robe ...
Read more
Privacy policy Serbia 2'23

Digitalizacija i zaštita podataka o ličnosti u Srbiji 2023

Članak "Digitalization and data protection in Serbia 2023" istražuje pravne izazove u digitalnoj eri poslovanja. Naglašava se uloga digitalizacije i zaštite podataka o ličnosti.
Read more