Ovaj članak je takođe dostupan na: English

Oblasti rada

Kad god smo vam potrebni, šta god da je upitanju, Advokatska kancelarija NCR lawyers je spremna da vam pomogne. Advokatska kancelarija NCR lawyers pruža širok spektar pravnih usluga u Srbiji i Crnoj Gori.


Pružamo pravne usluga u širokom krugu industrija i pravnih oblasti.

Radno & Imigraciono pravo

Advokatska kancelarija NCR lawyers ima zapaženu iskustvo i praksu u oblasti radnog & imigracionog prava i predstavlja jednu od najrazvijenijih i najinovativnijih na tržištu. Naša praksa našim klijentima pruža najviše standarde kvaliteta u čitavom spektru pitanja radnog prava i imigracije.


Za više informacija u vezi sa predmetnim uslugama slobodno nas kontaktirajte putem email.

- Radno pravo -

U oblasti radnog prava Advokatska kancelarija NCR lawyers pruža celokupni spektar usluga sa fokusom na konslutantske usluge i savete u cilju sprečavanja eventualnih problema u rpimeni radnopravnih propisa.  Našim klijentima pomažemo da razviju i sprovedu politiku i procedure vezane za rad kao i usaglađavanje postojećih akata sa lokalnim i međunarodnim propisima o radu, Zakonom o radu i međunarodnim sporazumima kako bi se maksimalno iskoristila vrednost njihovog kadrovskog kapitala. Svojim uslugama dodajemo dodatnu vrednost poslovanju naših klijenata tako što pratimo i redovno ih informišemo o promenama u oblasti radnog zakonodavstva i pomažemo u sprovođenju svih neophodnih promena. Pružamo čitav niz usluga, uključujući izradu ugovora o radu, ugovora van radno odnosa, internih akata u vezi sa radom, ugovora o pravima i obavezama direktora, dokumentacije vezane za raskid radnog odnosa i ugovora o zabrani konkurencije, pribavljanje radnih dozvola za radnike iz inostranstva kao i pružanje pomoći sprovođenju postupka o raskidu radnog odnosa. Takođe imamo značajno iskustvo u zastupanju privrednih društava u radnim sporovima sporovima i sporovima koji se tiču mobinga na radnom mestu.

- Imigraciono pravo -

Naš tim za pravo imigracije dobro je upućen u sve oblasti imigracionog prava i spreman je da vam pruži podršku kroz svaki korak imigracionog procesa. U svakom trenutku izmenu svih propisa i procedura tako da možete očekivati da su naši saveti i strategije prilogođene najnovijim najnovijim zbivanjima i potencijalnom uticaju na vaše poslovanje.

Mi zajedno sarađujemo sa našim klijentima radi utvrđivanja vaše imigracione strategije, podnošenju zahteva za kvalifikovane, visoko kvalifikovane i privremeni radnike, dobijanje radnih dozvola, privremenih i trajnih dozvola za nastanjenje kao i svaku drugu uslugu u oblasti imigracionog prava.

Dostupni smo 24/7

+381/67-70-49-551

Ili

Zakažite svoju prvu konsultaciju