Radno & Imigraciono pravo

Uspešno rešite vaša pitanja iz oblasti radnog i imigracionog prava uz našu ekspetizu u ovim oblastima.

immigration and employment hero

Zašto da izaberete naše usluge iz oblasti radnog i imigracionog prava?

Naše usluge iz oblasti radnog i imigracionog prava predstavljajuoptimalan izbor za rešavanje vaših pravnih problema s obzirom na našu ekspertizu u ovoj oblasti, pristup koji je fokusiran na potrebe klijenta i imajući u vidu naše značajno iskustvo u ovim oblastima. Sa timom visoko kvalifikovanih i iskusnih pravnih eksperata, pružamo sveobuhvatnu pravnu pomoć radi prevazilaženja svih složenosti radnog i imigracionog prava.

Naša posvećenost da razumemo pravnu situaciju svakog pojedinačnog klijenta omogućava nam da pružimo usluge koje su skrojene po meri i specifičnim potrebama svakog klijenata. Ponosni smo na činjenicu da imamo konstantan uspeh u postizanju pozitivnih rezultata u postupcima u kojima zastupamo kako pojedince tako i za firme.

Bez obzira da li tražite pravnu pomoć prilikom dobijanja dozvole za boravak, radne dozvole ili vam je potrebno zastupanje u radnim sporovima odnosno usklađivanje poslovanja Vaše firme sa zakonskim pripisima, naš tim je spreman da Vam pruži jasan i praktičan savet. Izborom našeg radnog i imigracionog tima birate pouzdanog i stručnogpartnera koji je posvećen obezbeđivanju Vaših prava i bezbedan put do ostvarivanja vaših radnopravnih i imigracionih ciljeva.

Stručnost i za globalne klijente

I

Naša advokatska kancelarija specijalizovana je u oblasti radnog i imigracionog prava i ima duboko razumevanje složnog srpskog pravnog okvira. Ponosni smo na činjenicu da imamo veliki broj klijenata iz inostranstva, kojima obezbeđujemo tačne i blagovremene pravne savete u skladu sa srpskim pravom.

Bilo da ste međunarodna kompanija koja želi da započne poslovanje u Srbiji ili pojedinac koji traži mogućnosti za rad u zemlji, naša stručnost je Vaša prednost.

Prevazilaženje prekograničnih problema

II

Pitanja imigracionog prava često uključuju upravljanje složenim prekograničnim pravnim okvirom. S obzirom na bogato iskustvo, na efikasan način rešavamo probleme u premošćivanju razlika između zakonskih zahteva Srbije i onih u Vašoj zemlji.

Ovaj jedinstveni skup veština nam omogućava da obezbedimo sveobuhvatna rešenja koja su u skladu sa zakonima Srbije i vašim specifičnim okolnostima.

Rešenja krojena po meri svakog klijenta

III

Svaki klijent ima jedinstvene potrebe i ciljeve kada su u pitanju radni odnosi ili imigraciono pravo.

Naš pristup usredsređen je na klijenta što podrazumeva da ulažemo značajno vreme i resurse kako bismo razumeli vašu individualnu situaciju, bilo da ste strani državljanin koji je u procesu pribavljanja radne dozvole ili poslodavac koji želi da uskladi svoje poslovanje sa propisima iz oblasti radnog prava.

Prilagođavajući naša rešenja vašim specifičnim ciljevima, osmišljavamo pravne strategije koje najbolje služe Vašim interesima.

Efikasna komunikacija i transparentnost u radu

IV

Verujemo da je efikasna komunikacija kamen temeljac uspešnog odnosa između advokata i klijenta.

Tokom našeg angažmana, prioritet nam je transparentna komunikacija, osiguravajući da ste informisani o napretku vašeg slučaja i pravnim koracima koje preduzimamo.

Ovaj pristup Vam omogućava da potpuno informisani donosite najvolje odluke za Vas.

Dokazano samo uspešni u svom poslu

V

Naša advokatska kancelarija ima istoriju postizanja pozitivnih ishoda za klijente u čitavom spektru izazova radnog prava i imigracionog prava.

Od rešavanja radnih sporova do obezbeđivanja neophodnih viza, naše uspešne priče odražavaju našu posvećenost pružanju najbolje moguće usluge.

Ponosni smo na rezulate koje smo napravili za našeklijente i radujemo se što ćemo isto učiniti i za vas.

Globalna perspektiva, lokalna praksa

VI

Iako pratimo svetske trendove, naša ekspertiza zasniva se na primeni srpskog prava.

Ova jedinstvena kombinacija svetske perspektive i primene domaćeg prava, pozicionira nas kao svestranog i pouzdanog partnera za klijente koji traže usluge radnog prava i imigracionog prava u Srbiji.

Naša sposobnost da uskladimo međunarodne standarde sa nijansama u srpskom pravnom sistemu nas izdvaja u odnosu na druge advokatske kancelarije.

Spremni da počnete?

Ako ste spremni da na pouzdan način rešavate sve zahteve koje pod vas postavlja srpsko pravo iz oblasti rada i imigracionog prava, mi smo tu da Vas u tome podržimo. Kontaktirajte nas već danas!

Radno pravo

U oblasti radnog prava, nudimo širok spektar usluga kako firmama tako ii zaposlenima.

Naš posvećen tim je dobro upućen u rukovanje različitim aspektima radnih odnosa i dinamike radnog prava, obezbeđujući usaglašenost sa zakonima i fer tretman.

employment law cover

Izradu i izmene ugovora o oblasti radnog prava

I

Priprema i zaključenje pravno valjanih ugovora o radu je ključno kako za poslodavce tako i za zaposlene.

Obezbeđujemo da ugovori tačno odražavaju prava, obaveze i uslove rada štiteći vaše interese uz poštovanje radnopravnog zakonodavstva Srbije.

Rešavanje radnih sporova

II

Kada dođe do radnog spora, pružamo strateške smernice za efikasno rešavanje sporova.

Naš tim je vešt u posredovanju, pregovorima a ukoliko je potrebno, i u vođenju sudskih sporova za postizanje rešenja kojima se štite Vaša prava i interesi.

Sporovi o diskriminaciji na radnom mestu

III

Diskriminacija može imati štetan uticaj na pojedince i organizacije.

Specijalizovani smo za postupke koji se odnose na postojanje diskriminacije na radnom mestu, obezbeđujući efikasnu pravnu podršku kako bismo osigurali da se diskriminatorne prakse adresiraju i pravda zadovolji.

Problemi otpuštanja

IV

Procenjujemo situacije zasnovane kako na propisima tako i na relevantnoj sudskoj praksi.

Bez obzira da li ste poslodavac koji se suočava sa potrebom da otpusti zaposlenog ili zaposleni koji se suočava sa nezakonitim prestankom radnog odnosa, naš tim nudi punu pravnu podršku.

Konsultacije iz oblasti radnog prava Srbije

V

Naše razumevanje srpskog radnopravnog zakonodavstva nam omogućava da pružimo tačne savete i rešenja prilagođena vašoj konkretnoj situaciji.

Ostajemo u toku sa najnovijim pravnim dešavanjima, osiguravajući na taj način da su Vaše odluke iz oblasti radnog prava u skladu sa važećim propisima.

Usklađenost poslovanja

VI

Usmeravamo poslodavce u obezbeđivanju usaglašenosti sa srpskim propisima iz oblasti radnog prava, pomažući im u primeni politika i praksi koje promovišu harmonično i zakonski usklađeno radno okruženje.

Kontakirajte nas danas

Ne dozvolite da neizvesnosti ometaju vaše planove. Javite nam se danas i dozvolite nam da vam pomognemo u prevazilaženju pravnih izazova u Srbiji.

Imigraciono pravo

Naše usluge u oblasti imigracionog prava obuhvataju pružanje pravne podrške u kompleksnom imigracionom sistemu Srbije.

Nudimo smernice pojedincima i firmama koji traže legalan imigracioni status, obezbeđujući nesmetan proces uz poštovanje srpskih imigracionih propisa.

Immigration via plane

Zahtevi za vizu i boravišnu dozvolu

I

Priprema aplikacija za vizu i dozvolu boravka kao i sama procedura može biti komplikovana.

Naš tim pruža sveobuhvatnu pomoć u pripremi i podnošenju ovih prijava, osiguravajući da su ispunjeni svi zahtevi, kako bi se povećale vaše šanse za odobrenje.

Radne dozvole

II

Za pojedince koji traže zaposlenje u Srbiji, dobijanje radne dozvole je ključno.

Vodimo vas kroz proces, vodeći računa da razumete zahteve i korake koji su obavezni.

Sticanje državljanstva

III

Imigracioni sistem Srbije ima svoje kompleksnosti, koje mogu biti nerešive za one koji nisu detaljno upoznati sa pravnim okruženjem u Srbiji.

S obzirom na naše iskustvo i duboko razumevanje problema u ovoj oblasti, pružamo jasna objašnjenja i personalizovane savete za uspešni završetak celokupne procedure.

Kontakt za stručnu pomoć

IV

Potražite stručne smernice za pitanja iz oblasti radnog prava i imigracije u Srbiji.

Obratite nam se i dopustite da zajedno rešimo Vaše pravne potrebe.

Kontaktirajte nas za stručno uputstvo

Potražite stručne smernice za pitanja o radnom ili imigracionom pravu u Srbiji.
Obratite nam se da zajedno rešimo vaše pravne potrebe.

Prekogranična stučnost

Kretanje u pitanjima prekograničnog zapošljavanja i imigracije zahteva jedinstven skup veština koji spaja pravno znanje sa razumevanjem različitih pravnih sistema.

cross border

Stručnost u međunarodnim pitanjima

I

Posedujemo znanje i iskustvo potrebno za rešavanje slučajeva iz oblasti radnog prava i imigracije sa međunarodnim elementima.

Bilo da ste multinacionalna korporacija ili pojedinac koji želi da radi u inostranstvu, naša stručnost obezbeđuje efektivno zastupanje.

Osiguranje ispunjenja zakonskih zahteva

II

Prevazilazimo razlike između srpskog zakona i pravnih zahteva matičnih zemalja klijenata.

Ova stručnost umanjuje rizik od potencijalne neusklađenosti u postupanju i osigurava da se svi pravni aspekti konkretnog zahteva obrađuju na sveobuhvatan način.

Navigacija u primeni dvostrukog pravnog sistema

III

Naš tim efikasno upravlja složenim predmetima kod kojih postoji primena višestrukih pravnih sistema do koje ćesto dolazi u oblasti radnog i imigracionog prava.

Ovo nam omogućava da kreiramo strategije koje su u skladu sa srpskim zakonima i zakonima drugih relevantnih jurisdikcija.

Postizanje povoljnih ishoda

IV

Kroz primere ilustrujemo našu sposobnost da obezbedimo povoljne ishode za klijente koji se suočavaju sa međunarodnim pravnim izazovima.

Iskustva naših klijenata potvršuju naš uspeh i sposobnost da pružamo adekvatnu pravnu pomoć i u slučaju složenijih pravnih pitanjai postignemo rezultate koji ispunjavaju ciljeve klijenata.

Istražite svoje pravne opcije

Spremni da istražite svoje mogućnosti prema srpskom zakonu?
Naš tim je tu da pruži uvid i rešenja prilagođena vašim potrebama.

Zašto je srpsko pravo bitno?

Razumevanje srpskog prava je najvažnije za one koji žele da rade ili borave u Srbiji. U komunikaciji sa našim klijentima ukazujemo na važnost srpskog zakona u kontekstu zapošljavanja i imigracije.

Takođe ukazujemo na ključne razlike između srpskog zakona i stranih pravnih sistema, ukazujući našu mogućnost da te razlike prevaziđemokako bismo obezbedili efikasna rešenja.

serbia law

Pristup koji je fokusiran na klijenta

Mi smo fokusirani na Vaše potrebe. Naša filozofija poslovanja je usredsređena na klijenta, zbog čega kreiramo personalizovane strategije koje su u skladu sa vašim specifičnim ciljevima.

Efikasna komunikacija je naš kamen temeljac — osiguravamo da ste dobro informisani tokom vašeg pravnog puta. Objavljujemo recenzije naših kilijenata i njihovih ličnih iskustava u radu sa nama, kako biste i od naših klijenata bili upoznati sa načinom našeg rada.

Svetska perskepktiva, lokalna ekspertiza

Naša kancelarija spaja globalnu perspektivu sa ekspertizom u oblasti srpskog prava.. Ova jedinstvena kombinacija nam omogućava da pružamo usluge različitim klijentima van granica Srbije.

Takođe, ova sinergija nam omogućava da pružimo usluge međunarodnim klijentima dok nudimo lokalizovana rešenja unutar srpskog pravnog sistema.

Sofija CeperkovicSofija Ceperkovic
14:20 31 May 24
Miljana TopicMiljana Topic
20:43 05 May 24
Tamara IlicTamara Ilic
19:54 05 May 24
Milena StamenkovicMilena Stamenkovic
16:40 05 May 24
Highly recommended!
Jovana ArsicJovana Arsic
14:31 25 Feb 24
NCR lawyers in Belgrade helped me draw up a contract with a foreign client.... They answered all my questions very professionally and quickly. I will be happy to continue working with them!read more
Vladimir ZbiljicVladimir Zbiljic
19:59 24 Feb 24
They helped us to open the company quickly, in the way that best suits our... business. Very professional and direct cooperation with lawyers in Belgrade.read more
Vladislav SateevVladislav Sateev
09:12 12 Sep 23
Nemanja is one of the best lawyers I’ve met. Fast to respond, always helpful... and just a good person. He helped me with many questions, so thank youread more
Jovan JovanovicJovan Jovanovic
18:51 30 Aug 23
I had a fantastic experience with Nemanja! Their professionalism and... responsibility were truly impressive. They did an excellent job, and I couldn't be happier with the results. Highly recommended!read more
Marijana RakićMarijana Rakić
12:20 21 Aug 23
I had a very positive experience working with lawyer Nemanja. His expertise and... dedication provided me with extremely useful support in opening my company and managing all legal aspects. Nemanja handled all legal formalities quickly and efficiently, providing me with a clear understanding of each step of the process. His attention to detail and ability to express complex legal concepts in a way that non-lawyers can understand really impressed me. Also, Nemanja's communication is outstanding; he was always available for questions and information, giving me a sense of security and support at all times. Without a doubt, I would recommend Nemanja to anyone looking for a reliable lawyer for legal matters. He is definitely a key member of the team that enabled me to run my company successfully.read more
Jovana ColicJovana Colic
12:12 21 Aug 23
I want to express my deep gratitude to the NCR law firm that recently assisted... me in the process of buying an apartment. Their service was extremely professional and efficient. They approached the drafting of the sales contract with a high level of precision and speed. I am particularly satisfied with their thoroughness when reviewing all documents related to the purchase of an apartment. Nemanja's accuracy and attention to detail impressed me. Great cooperation with Nemanja and his team allowed me to feel safe during the entire process.I wholeheartedly recommend the NCR Law Firm to anyone looking for professional and reliable support for legal services.read more
js_loader

Najčešće Postavljena Pitanja iz Oblasti Radnog i Imigracionog Prava

Q

Zašto mi je potrebna pravna pomoć u oblasti radnog i imigracionog prava u Srbiji?

Q

Šta izdvaja vašu advokatsku kancelariju u primeni srpskog prava u odnosu sa međunarodnim klijentima?

A

Primena srpskog radnog i imigracionog prava može biti kompleksna. Naše iskustvo omogućava Vam da donesete prave odluke imajući u vidu sve neophodne informacije, u skladu sa zakonom i sa većom izvesnošću dođete do očekivanog ishoda uz značajnu uštedu vremena.

A

Mi smo eksperti u primeni srpskog prava sa namerom da inostranim klijentima pružimo najbolju moguću uslugu. Naša jedinstvena ekspertiza u rešavanju slučaja sa međunarodnim elementom koji zahteva primenu više pravnih sistema, čime pružamo sveobuhvatna rešenja koja su u saglasnosti sa zahtevima zemlje porekla inostranog klijenta.

Q

Kako mi možete pomoći sa zahtevom za dobijanje boravka i radne dozvole?

Q

Koje vrste radnih sporova vodite?

A

Mi Vam pružamo celokupnu pravnu podršku kroz celokupan proces, vodeći pritom računa da su svi zakonski preduslovi ispunjeni. Naši iskustvo i ekspertiza iz oblasti imigracionog prava znatno poboljšavaju Vaše šanse za povoljan ishod postupka.

A

Zastupamo stranke u različitim vrstama radnih sporova uključujući sporove koji se tiču nezakonitog otkaza ugovora o radu, diskriminacije i mobinga na radnom mestu, sporova koji proizilaze iz ugovora o radu kao i sporova o naknadi štete iz radnog odnosa i sl. Naš cilj jeste uspeh u sporu radi ostvarivanja i zaštite vaših prava.

Q

Da li možete pomoći mojoj kompanijiji da usaglasi svoje poslovanje sa propisima radnog prava u Srbiji?

Q

Na koji način obezbeđujete jedinstvena rešenja za svakog klijenta?

A

Naravno. Pružamo sveobuhvatnu pravnu podršku za poslodavca na dnevnom nivou, koja podrazumeva sastav neophodnih pravilnika, vodiča, politika, ugovora i praksi koje obezbeđuju da je Vaše poslovanje usklađeno sa domaćim radnim zakonodavstvom. Takođe vam pružamo punu pravnu podršku u toku postupka inspekcijskog nadzora u oblasti radnog prava kako biste izbegli pokretanje prekršajnih i drugih postupaka.

A

Mi naše usluge baziramo na konkretnim potrebama klijenta kako bismo razumeli njegove ciljeve i u skladu sa tim pripremili odgovarajuću pravnu strategiju. Samim tim, od vaše konkretne situacije zavisi i konkretno pravno rešenje iste.

Q

Da li možete pružiti inostranim klijentima pojašenjenje o različitima pravnim institutima i njihovim razlikama u srpskom zakonodavstvu?

Q

Šta je prvi korak kako bi se dobila pravna pomoć od Vaše advokatske kancelarije?

A

Da, mi našim klijentima nudimo precizna pojašnjenja instituta srpskog prava, kako bi osigurali usklađenost njihovog poslovanja i odgovarajuća rešenja za klijente iz različitih država.

A

Samo nas kontaktirajte putem kontakt forme ili kontakt detalja koji su dati na ovoj stranici. Mi ćemo Vam potom zakazati sastanak kako bismo razmotrili Vaš konkretan problem i predložili potencijalna rešenja.

Najčešće Postavljena Pitanja iz Oblasti Radnog i Imigracionog Prava

P

Zašto mi je potrebna pravna pomoć u oblasti radnog i imigracionog prava u Srbiji?

O

Primena srpskog radnog i imigracionog prava može biti kompleksna. Naše iskustvo omogućava Vam da donesete prave odluke imajući u vidu sve neophodne informacije, u skladu sa zakonom i sa većom izvesnošću dođete do očekivanog ishoda uz značajnu uštedu vremena.

P

Šta izdvaja vašu advokatsku kancelariju u primeni srpskog prava u odnosu sa međunarodnim klijentima?

O

Mi smo eksperti u primeni srpskog prava sa namerom da inostranim klijentima pružimo najbolju moguću uslugu. Naša jedinstvena ekspertiza u rešavanju slučaja sa međunarodnim elementom koji zahteva primenu više pravnih sistema, čime pružamo sveobuhvatna rešenja koja su u saglasnosti sa zahtevima zemlje porekla inostranog klijenta.

P

Kako mi možete pomoći sa zahtevom za dobijanje boravka i radne dozvole?

O

Mi Vam pružamo celokupnu pravnu podršku kroz celokupan proces, vodeći pritom računa da su svi zakonski preduslovi ispunjeni. Naši iskustvo i ekspertiza iz oblasti imigracionog prava znatno poboljšavaju Vaše šanse za povoljan ishod postupka.

P

Koje vrste radnih sporova vodite?

O

Zastupamo stranke u različitim vrstama radnih sporova uključujući sporove koji se tiču nezakonitog otkaza ugovora o radu, diskriminacije i mobinga na radnom mestu, sporova koji proizilaze iz ugovora o radu kao i sporova o naknadi štete iz radnog odnosa i sl. Naš cilj jeste uspeh u sporu radi ostvarivanja i zaštite vaših prava.

P

Da li možete pomoći mojoj kompanijiji da usaglasi svoje poslovanje sa propisima radnog prava u Srbiji?

O

Naravno. Pružamo sveobuhvatnu pravnu podršku za poslodavca na dnevnom nivou, koja podrazumeva sastav neophodnih pravilnika, vodiča, politika, ugovora i praksi koje obezbeđuju da je Vaše poslovanje usklađeno sa domaćim radnim zakonodavstvom. Takođe vam pružamo punu pravnu podršku u toku postupka inspekcijskog nadzora u oblasti radnog prava kako biste izbegli pokretanje prekršajnih i drugih postupaka.

P

Na koji način obezbeđujete jedinstvena rešenja za svakog klijenta?

O

Mi naše usluge baziramo na konkretnim potrebama klijenta kako bismo razumeli njegove ciljeve i u skladu sa tim pripremili odgovarajuću pravnu strategiju. Samim tim, od vaše konkretne situacije zavisi i konkretno pravno rešenje iste.

P

Da li možete pružiti inostranim klijentima pojašenjenje o različitima pravnim institutima i njihovim razlikama u srpskom zakonodavstvu?

O

Da, mi našim klijentima nudimo precizna pojašnjenja instituta srpskog prava, kako bi osigurali usklađenost njihovog poslovanja i odgovarajuća rešenja za klijente iz različitih država.

P

What are the key areas of expertise in Pharmacy and Healthcare Law?

O

Our expertise spans pharmacy regulatory compliance, healthcare facility licensing, healthcare contracts and agreements, and medical malpractice defense.

P

Šta je prvi korak kako bi se dobila pravna pomoć od Vaše advokatske kancelarije?

O

Samo nas kontaktirajte putem kontakt forme ili kontakt detalja koji su dati na ovoj stranici. Mi ćemo Vam potom zakazati sastanak kako bismo razmotrili Vaš konkretan problem i predložili potencijalna rešenja.

Our Expertise and Insights

Employment procedure and relationship in Serbia

Upravljanje radnim odnosima: pravni aspekti zaposlenja i otkaza u Srbiji 2023

Saznajte kako pravilno upravljati radnim odnosima uzvodič o zapošljavanju, disciplini, otkazu i medijaciji. Vašpravni oslonac za uspešno vođenje tima.
Read more
rodna ravnopravnost

Nove obaveze za poslodavce – usklađivanje sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti

Zakon o rodnoj ravnopravnosti eksplicitno predviđa obaveze za privredna društva sa više od 50 zaposlenih i radno angažovanih lica
Read more