Rok za dostavljanje godišnjeg Izveštaja o otpadu ističe 31. marta

Izveštaj o upravljanju otpadom

Zakonom o upravljanju otpadom predviđena je obaveza proizvođača, vlasnika otpada i drugog držaoca otpada, da vode i čuvaju dnevnu evidenciju o otpadu i dostavljaju redovni godišnji izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine (da daljem tekstu „Agencija“), u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Pored toga propisano je da su i proizvođači i uvoznici proizvoda, koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, dužini da vode i čuvaju dnevnu evidenciju o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda, odnosno dostavljaju redovni godišnji izveštaj Agenciji odnosno Nacionalnom registru izvora zagađivanja.

U tom pogledu, Zakon o upravljanju otpadom definisao je “Proizvođača otpada” kao svako lice čijom aktivnošću nastaje otpad ili svako lice čijom aktivnošću prethodnog tretmana, mešanja ili drugim postupcima dolazi do promene sastava ili prirode otpada.

Posebni tokovi otpada predstavljaju kretanja otpada (istrošenih baterija i akumulatora, otpadnog ulja, otpadnih guma, otpada od električnih i elektronskih proizvoda, otpadnih vozila i drugog otpada) od mesta nastajanja, preko sakupljanja, transporta i tretmana, do odlaganja na deponiju.

Godišnji izveštaj o otpadu se popunjava i dostavlja elektronski, putem aplikacije koja je dostupna na sajtu Agencije. Na osnovu Pravilnika o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje svi proizvođači otpada i svi subjekti upravljanja otpadom, kao i oni koji stavljaju ambalažu i proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada imaju obavezu dostavljanja godišnjih Izveštaja.

Za posebne tokove otpada uvoznici su u obavezi da Nacionalnom registru izvora zagađivanja (NRIZ) predaju godišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada. Pored godišnjeg izveštaja, Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada propisano je obaveza vođenja i dnevne evidencije o proizvodima koji se plasiraju na tržište Republike Srbije, a koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Dnevnu evidenciju preduzeća mogu voditi u papirnom ili elektronskom obliku.

Takođe, na osnovu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada, privredna društva i preduzetnici koji proizvode ili uvoze proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada, u obavezi su da izvrše i obračun takse, tj. naknade za posebne tokove otpada, kao i da izvrše uplatu iste.

Za nedostavljanje godišnjih izveštaja u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima predviđena je prekršajna odgovornosti privrednih subjekata i to:

• Novčana kazna od 500.000 do 1.000.000 dinara za privredno društvo, stim što se novčana kazna može izreći u srazmeri sa visinom pričinjene štete ili neizvršene obaveze, vrednosti robe ili druge stvari koja je predmet prekršaja, a najviše do dvadesetostrukog iznosa tih vrednosti;

• Za odgovorno lice u privrednom društvu novčana kazna u iznosu od 25.000 do 50.000 dinara;

• Kao i novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana za preduzetnike.

Ovaj članak je isključivo informativne prirode i ne predstavlja pravni savet. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije u vezi sa predmetnom temom, budite slobodni da nas kontaktirate putem imejla office@ncrlawyers.com ili putem telefona +381677049551.

Nemanja is attorney at law and founder of the law firm NCR Lawyers. Additionally, Nemanja is on the permanent list of arbitrators for the Commodity Exchange in Novi Sad and is also a member of the Belgrade Arbitration Center.

In his career, Nemanja has been involved in numerous complex legal transactions and has collaborated with clients from various industries. Dynamic and innovative in finding the best solutions for clients, Nemanja primarily focuses on corporate law, dispute resolution, and arbitration. Additionally, Nemanja’s legal expertise includes the protection of intellectual property for both domestic and international clients.

He completed his undergraduate and master’s studies at the Faculty of Law, University of Belgrade. Part of his master’s studies was completed at the Europa Institute in Saarbrücken as part of the Erasmus+ program.

Areas of Practice: