Utvrđen je koeficijent obeštećenja vlasnika u postupku restitucije

Restitucija imovine

Vlada Republike Srbije utvrdila je koeficijent obeštećenja vlasnika oduzete imovine posle Drugog svetskog rata, a za koju nije moguća naturalna restitucija, u iznosu od 15 odsto od procenjene vrednosti oduzete imovine.

Iz Agencije za restituciju navode da se na utvrđivanje koeficijenta čekalo od 2017. godine, da bi proces vraćanja oduzete imovine mogao da se okonča, a da je poslednji rok protekao u martu prošle godine. Isplata počinje 2022. godine za rešenja koja postanu pravosnažna do 30. juna ove godine. Isplata se vrši akontaciono a pojedinačan iznos ne sme da premaši 10.000 evra, koji se dele na naslednike bez obzira na vrednost procenjene imovine. Ukoliko iznos obeštećenja, po korisniku obeštećenja, ne prelazi iznos od 1.000 EUR, ne računajući pripadajuću kamatu, isplata će se vršiti isključivo u novcu, isplatom celokupnog dinarskog iznosa prema srednjem kursu Narodne banke Srbije, i to do 31. marta, počev od 2022. godine.

Prema navodima Agencije za restituciju oko 3.000 rešenja spremno je za izvršenje, s tim što je prethodno potrebno izraditi dopunska rešenja, sa tačnim iznosom obeštećenja u odnosu na utvrđeni koeficijent.

Isplata izdavanjem državnih obveznica

Obveznice za obeštećenje bi trebalo takođe da se emituju počev od 2022. godine, nakon što Vlada Republike Srbije utvrdi sve osnovne elemente obveznica u Odluci o emisiji. Predviđeno je da se obveznice emituju jednom godišnje, u skladu sa Odlukom o emisiji, a koja se donosi na osnovu svih rešenja o obeštećenju Agencije za restituciju koja su postala pravnosnažna između 01. jula prethodne godine, zaključno sa 30. junom tekuće godine.

Obveznice će dospevati godišnje, sa prvom isplatom 15. januara naredne godine u odnosu na godinu kada je isplaćena akontacija. Izuzetak su lica starija od 70 godina, kojima će biti isplaćene u roku od pet godina, i starija od 65, kojima će biti isplaćene u roku od decenije. One se emituju u nematerijalnom obliku, promet je slobodan i on se ne oporezuje.

Vraćeno 95% imovine

Prema navodima Agencije do sada je doneto 60.872 rešenja, a bivšim vlasnicima i naslednicima vraćeno je 4.918 poslovnih prostora, 1.119 stanova i 1.198 zgrada. Vraćeno je i oko 512 hektara gradskog građevinskog zemljišta, 73.993 poljoprivrednog i 5.922 ha šuma što čini ukupno oko 95 odsto imovine potraživane imovine.

Za obeštećenje je zakonom predviđeno ukupno dve milijarde evra jer je procenjeno da taj iznos neće ugroziti makroekonomsku stabilnost u Srbiji.

Vrednost imovine koja ne može biti vraćena je oko 15 milijardi evra, a država je odustala od supstitucije oduzete imovine, što traži Mreža za restituciju, sa obrazloženjem da nema toliko imovine.

Ovaj članak je isključivo informativne prirode i ne predstavlja pravni savet. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije u vezi sa predmetnom temom, budite slobodni da nas kontaktirate putem imejla office@ncrlawyers.com ili putem telefona +381677049551.