Mogućnost ponovnog odlaganja primene Zakona o elektronskom fakturisanju

elektronsko fakturisanje

Zakon o elektronskom fakturisanju (u daljem tekstu: „Zakon“), koji je stupio na snagu u maju prošle godine, izmenjen je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, usvojenim krajem decembra 2021. godine. Predmetnim izmenama odložena je primena Zakona do 1. maja 2022. godine.

Podsećamo, Zakon, koji reguliše i uspostavlja proceduru i pravila elektronskog poslovanja, razliku fakultativno i obavezno izdavanje elektronskih faktura, kao i uvođenje obaveznog režima elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskog fakturisanja. Obaveza elektronskog fakturisanja se odnosi na:

• sve transakcije između subjekata javnog sektora,

• sve transakcije između subjekata privatnog i javnog sektora, kada se sa jedne strane javljaju pravna lica i preduzetnici koji su obveznici PDV-a, a kao druga strana subjekt javnog sektora,

• transakcije između pravnih lica, odnosno preduzetnika, u slučaju kada je i izdavalac i primalac elektronske fakture obveznik PDV-a.

Prema inicijalnom slovu Zakona, primena obaveza je trebalo da počne sa sprovođenjem od početka tekuće godine, tačnije od 1. januara 2022. godine, ali je izmenama Zakona, usvojenim krajem decembra 2021. godine, njihova primena odložena do 1. maja 2022. godine. Na taj način subjektima na koje se odnosi obaveza elektronskog fakturisanja je ostavljen dodatni rok u kom će imati priliku da svoje poslovanje blagovremeno usklade sa novim Zakonom.

Međutim, predstavnici Računovodstvene komore pozvali su nadležno Ministarstvo da još jednom razmisle o ponovnom odlaganju primene predmetnog Zakona imajući u vidu da je potrebno izršiti celokupnu promenu sistema načina izdavanja i knjiženja faktura i ukazujući na određene neusklađenosti odredaba ovog Zakona sa Zakonom o računovodstvu (kao na primer rok za knjiženje fakture po Zakonu o računovodstvu je 15 dana dok taj rok prema novom Zakonu iznosi 5 dana i sl).

Za sada Ministarstvo finansija navodi da neće biti odlaganja prelaska na novi sistem i poziva sve privredne subjekte da na vreme preuzmu sve mere kako bi bili spremni na vreme za novi sistem.

Više o pravima i obavezama predviđenim Zakonom možete pročitati u našem ranijem članku. Napominjemo da, shodno Zakonu, elektronska faktura predstavlja verodostojnu ispravu u smislu Zakona o izvršenju i obezbeđenju, što u velikoj meri olakšava i skraćuje postupak naplate potraživanja.

Ovaj članak je isključivo informativne prirode i ne predstavlja pravni savet. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije u vezi sa predmetnom temom, budite slobodni da nas kontaktirate putem imejla office@ncrlawyers.com ili putem telefona +381677049551.