Rok za registraciju pred Arhivom ističe 31. decembra 2021. godine

registracija pred arhivom

Podsećanja radi, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 2020. godine Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti (u daljem tekstu „Zakon“), čija primena je počela 2. februara 2021. godine. Više o obavezama koje previđa ovaj Zakon, pročitajte u našem prethodnom članku.

Dana 7. maja 2021. godine Ministarstvo kulture i informisanja izradilo je Mišljenje kojim je rok za izradu i dostavljanje obaveznih normativnih akata produžilo do 31. decembra 2021. godine, dok je rok za dostavljanje prepisa arhivske knjige produžilo do 30. april 2022. godine.

Samim tim, privredna društva su dužna da se do 31. decembra 2021. godine registruju pred nadležnim arhivom kao imaoci i stvaraoci arhivse građe, kao i da dostave neophodna normativna akta (pravilnike), odluku o imenovanju stručnog lica sa kontakt podacima, listu kategorija, kopiju osnivačkog akta ili izvod iz APR-a kao i drugu neophodnu dokumentaciju.

Pored toga, podsećamo da u skladu sa Zakonom privredna društva imaju obavezu i da:

  • obezbede odgovarajući prostor i opremu za smeštaj i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala;
  • vode arhivsku knjigu na propisanom obrascu;
  • evidentiraju, označavaju, klasifikuju, datiraju i arhiviraju arhivsku građu i dokumentarni materijal;
  • dostave nadležnom arhivu prepis arhivske knjige najkasnije do 30. aprila tekuće godine, za dokumentarni materijal nastao u prethodnoj godini;
  • obaveste nadležni javni arhiv o svim promenama koje su od značaja za arhivsku građu najkasnije u roku od 30 dana od dana njihovog nastanka.

Ukazujemo i da nepoštovanje obaveza porpisanim Zakonom predviđene su novčane kazne u iznosu od 50.000 do 2.000.000 dinara, odnosno od 5.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu. Iako propisuje obaveze i za preduzetnike, odnosno fizička lica koja obavljaju registrovanu delatnost, interesantno je da Zakon ne predviđa kaznene odredbe za ovu kategoriju subjekata.

Ovaj članak je isključivo informativne prirode i ne predstavlja pravni savet. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije u vezi sa predmetnom temom ili izradom potrebnih akata, budite slobodni da nas kontaktirate putem imejla office@ncrlawyers.com ili putem telefona +381677049551.

Nemanja is attorney at law and founder of the law firm NCR Lawyers. Additionally, Nemanja is on the permanent list of arbitrators for the Commodity Exchange in Novi Sad and is also a member of the Belgrade Arbitration Center.

In his career, Nemanja has been involved in numerous complex legal transactions and has collaborated with clients from various industries. Dynamic and innovative in finding the best solutions for clients, Nemanja primarily focuses on corporate law, dispute resolution, and arbitration. Additionally, Nemanja’s legal expertise includes the protection of intellectual property for both domestic and international clients.

He completed his undergraduate and master’s studies at the Faculty of Law, University of Belgrade. Part of his master’s studies was completed at the Europa Institute in Saarbrücken as part of the Erasmus+ program.

Areas of Practice: